Promovarea marcilor prin intermediul retelelor social virtuale

Cuprins
    Abstract…………………………………………………………………………..pg. 3
    Introducere………………………………………………………………………pg. 4
1. Nevoi sociale în realitatea contemporană
      1.1 Viaţa socială de azi……………………………………………………….pg. 5
      1.2 Experienţa comunicarii virtuale………………………………………… pg. 19
      1.3 Ce sunt reţelele sociale
virtuale?................................................................pg.
 24
      1.4 Tipuri de retele sociale virtuale…………………………………………..pg. 26
2. Cercetarea interactiunii intre marci şi utilizatori în cadrul reţelelor
sociale virtuale
      2.1 Identificarea problemei şi definirea scopului
cercetarii………………….pg. 27
      2.2 Stabilirea obiectivelor cercetarii…………………………………………pg. 27
      2.3 Formularea ipotezelor…………………………………………………....pg. 28
      2.4 Alegerea modalitaţilor de culegere a informaţiei………………………..pg. 28
      2.5 Alcătuirea grupului pentru interviuri…………...………………………..pg. 28
      2.6 Recrutarea participanţilor………………………………………………..pg. 28
      2.7 Culegerea informaţiilor………………………………………………….pg. 28
      2.8 Prelucrarea
informaţiilor...............................................................
............pg. 29
      2.9 Structura ghidului de
conversaţie..............................................................pg.
 29
      2.10 Analiza şi interpretarea
informaţiilor......................................................pg. 30
3. Perspectivele evoluţiei mărcilor în cadrul reţelelor sociale virtuale
      3.1 De la “global” la “regional”……………………………………………..pg. 38
      3.2 Proximitate şi relevanţă………………………………………………….pg. 39
      3.3 Provocari în spatiul virtual………………………………………………pg. 40
4.
Concluzii...................................................................
..............................................pg. 41
Bibliografie................................................................
.................................................pg. 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu