Fluxuri de numerar - Din perspectiva investitorului

CUPRINS
Capitolul I. Fluxuri de numerar                               3
                                                          1.1.Aplicabilitate
3                                                              1.2.Definitie
                3
      1.3.Tipuri          de          fluxuri           de           numerar
              4
      1.4.Întocmirea      situaţiilor      fluxurilor       de       numerar
6
      1.5.           Prezentarea           structurării           fluxurilor
     10
Capitolul II. Analiza situaţiilor fluxurilor de numerar          11
                         la SC NOKTA CONSULTING SRL
                  2.1.Prezentare              societate,              profil
11
      2.2.Realizarea  şi  utilitatea  tabloului  fluxurilor  de   trezorerie
     11
      2.3.Interpretare,  analiza  situaţiilor   de   flux   ale   societăţii
         19
Capitolul III. Cash-flow previzionat pentru anul 2008.           22
Capitolul IV. Concluzii şi  propuneri.                        24
Bibliografia.                                                       29

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu