Perfectionarea activitatii SC SRL la nivelul sectorului alimentar

                                   CUPRINS
       INTRODUCERE……………………………………………………………………….2
       CAPITOLUL I.  Industria alimentară – prezentare generală
   1. Industria alimentară – locul acesteia în economia naţională……...3
   2. Proiecte finalizate la nivel regional şi sectorial…………………...4
   3. Provocări cu care se confruntă industria alimentară……………....5
   4. Obiective principale privind modernizarea industriei alimentare....6
       CAPITOLUL II. Analiza strategică a industriei alimentare – studiu  de
caz: S.C. ROYAL FOOD S.R.L.
                  2.1     Plan  de   afaceri   S.C.   ROYAL   FOOD   S.R.L.
……………………...7
                  2.2     Mix-ul  de   marketing   la   S.C.   ROYAL   FOOD
S.R.L……………..14
       CAPITOLUL III. Modelarea deciziei de perfecţionare a activităţii
                    1.     Analiza  SWOT   a   societăţii   S.C.ROYAL   FOOD
                       S.R.L………….23
                    2.    Analiza costurilor de operare…………………………………….25
       CAPITOLUL     IV.      Posibilităţi      de      perfecţionare      a
activităţii………………………..27
       CONCLUZII …………………………………………………………………………28
       BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………...29

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu