Strategii de organizare in managementul international

CUPRINS
Introducere
CAPITOLUL I
Rolul activităţilor  manageriale  în  asigurarea  competitivităţii  pe  plan
internaţional.1
1.1 Conceptul şi factorii competitivităţii----------------------------------
-----------------------1
      1.1.1 Avantajul competitiv---------------------------------------------
-------------------1
      1.1.2 Factorii competitivităţii----------------------------------------
---------------------2
1.2 Analiza mediului, a competitivităţii şi a firmei------------------------
---------------------5
      1.2.1 Analiza SWOT----------------------------------------------------
-------------------5
      1.2.2 Analiza pe baza de ratio-uri economico-financiare---------------
--------------7
      1.2.3 Analiza situaţiei industriei şi a atractivităţii acesteia-------
--------------------8
            1.2.3.1 Componentele mediului competitiv------------------------
-----------8
            1.2.3.2 Analiza situaţiei industriei----------------------------
----------------10
      1.2.4 Analiza competiţiei---------------------------------------------
-------------------11
            1.2.4.1 Analiza forţelor competitive----------------------------
--------------11
            1.2.4.2 Analiza concurenţilor-----------------------------------
---------------15
      1.2.5 Autoanaliza firmei şi a forţei ei competitive-------------------
----------------17
            1.2.5.1 Evaluarea rezultatelor aplicării strategiei  prezente  a
firmei-------17
            1.2.5.2 Evaluarea forţei competitive şi a  poziţiei  competitive
a firmei---18
1.3 Rolul managementului în creşterea competitvităţii-----------------------
----------------20
CAPITOLUL II
Experienţe pe plan mondial privind structurile organizatorice……………………..25
2.1 Natura şi funcţiile organizării-----------------------------------------
-----------------------25
      2.1.1 Departamentalizarea---------------------------------------------
------------------26
      2.1.2 Delegarea autorităţii-------------------------------------------
--------------------27
      2.1.3 Structuri formale şi informale----------------------------------
------------------29
2.2 Factori determinanţi ai structurilor organizatorice---------------------
-------------------30
      2.2.1 Factori de mediu------------------------------------------------
--------------------30
      2.2.2 Factori corporaţionali-------------------------------------------
-------------------31
2.3 Stadiile internaţionalizării şi evoluţia structurilor organizatorice ---
-------------------31
2.4 Tipologia structurilor organizatorice internaţionale--------------------
------------------34
      2.4.1 Structurile internaţionale--------------------------------------
--------------------35
      2.4.2 Structuri globale-----------------------------------------------
---------------------39
      2.4.3 Structuri complexe----------------------------------------------
-------------------44
4. Organizarea companiilor mondiale-----------------------------------------
   ----------------47
      2.5.1 Structura multidivizională autonomă-----------------------------
---------------49
      2.5.2 Structura multidivizională legată-------------------------------
------------------49
      2.5.3 Structura de grup-----------------------------------------------
--------------------52
      2.5.4 Structuri mixte-------------------------------------------------
---------------------52
CAPITOLUL III
SPECIFICITĂŢI: SUA, EUROPA, JAPONIA………………………………………54
3.1 Multiculturalism şi organizare internaţională---------------------------
-------------------54
3.2 SUA şi Japonia----------------------------------------------------------
-----------------------58
3.3 Euromanagementul--------------------------------------------------------
--------------------60
      3.3.1 Modelul european de management----------------------------------
-------------60
      3.3.2 Managementul european – necesitate şi posibilitate--------------
-------------64
CAPITOLUL IV
Specificităţi în România………………………………………………………………..65
4.1 Regii autonome----------------------------------------------------------
----------------------65
4.2 Întreprinderi mici şi mijlocii------------------------------------------
-----------------------66
CAPITOLUL V
Concluzii………………………………………………………………………………..69
Bibliografie……………………………………………………………………………..70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu