PLANUL DE AFACERI INSTRUMENT MANAGERIAL

CUPRINS:
INTRODUCERE……………………………………………………………….3
Capitolul 1. PLANUL DE AFACERI INSTRUMENT MANAGERIAL
  1. Planul de afaceri – definiţie; abordari actuale….………………………..5
  2. Rolul planului de afaceri….……………………………………………..5
  3. Funcţiile planului de afaceri…………………………………………….8
  4. Principiile elaborarii unui plan de afaceri eficient………………………9
  5. Etapele elaborării unui plan de afaceri viabil………………………….12
Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SC ROLI TRANS SRL
2.1.       Scurt istoric…………………………………………………………….18
2.2.       Structura organizatorică şi managementul firmei……………………...19
2.3.       Analiza SWOT…………………………………………………………22
Capitolul 3 PLANUL DE AFACERI PRIVIND OBŢINEREA UNUI
                                                                   CREDIT LA
           SC ROLI TRANS SRL
3.1.       Scopul întocmirii planului de afaceri…………………………………..26
3.2.       Descrierea proiectului………………………………………………….26
3.3.       Planul de marketing……………………………………………………27
3.4.       Analiza economico-financiară…………………………………………27
3.5.       Rambursarea creditului……………………………………………...…29
3.6.       Proiecţii financiare pentru anii 2006/2007/2008/2009………….…..…30
Concluzii...................................................................
.........................................37
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu