Particularitati ale imprumutului de stat

                                  CUPRINS:
                                                                     Pagina:
      Cap.I.Teoria generală a împrumuturilor de stat
                         1.1.Natura împrumuturilor de
stat………..........................................…….2
                         1.2.Necesitatea împrusmuturilor de stat şi
susţinerea lor...............…….…7
                         1.3.Rolul împrumuturilor de
stat.................................................…………9
                         1.4.Efectele împrumuturilor de
stat...........................................……….…15
      Cap.II. Regimul împrumuturilor de stat
                          2.1.Efectele împrumuturilor de
stat............................................…….…18
                          2.2.Tipologia împrumuturilor de
stat..................................……………25
                          2.3.Operaţiuni ale împrumuturilor de
stat.................................………..29
      Cap.III.Împrumuturile de stat în România în perioada de tranziţie.
                          3.1.Imperativul recursului la împrumuturi de
stat......................………..43
                          3.2.Reglementarea juridică a împrumutului de stat
în România                   după
1990……….....................................................................
..……..45
                3.3.Evoluţia împrumutului de stat în perioada de tranziţie.
                Formele sale…….................…………………………………………………….52
                          3.4.Datoria publică în
România....................................................……...58
                               3.4.1. Datoria publică
internă.................................................………60
                  3.4.2. Datoria publică
           externă............................................…………64.
                   3.4.3. Tendinţe şi
           efecte......................................................………..
           69
      CONCLUZII……………………………………………………………………74
      BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………77

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu