Rapot de audit al bilantului contabil al

CUPRINS:
A. COMANDA ŞI EXECUTAREA COMENZII 4
B. RAPORTURI JURIDICE  5
B.1. Noţiuni de Bază privind Societatea 5
B.2. Raporturi Fiscale 6
B.3. Împuterniciri bancare:  6
B.4. Contracte Importante    7
B.4.1. Contracte cu clientii 7
B.4.2. Contracte diverse     8
B.4.3. Raporturi cu societăţi din grup  9
C. RAPORTURI ECONOMICE 10
C.1. Indicatori economici şi tehnici    10
C.1.1. Staţie de betoane     10
C.1.2. Producţie şi vânzare de beton de transport în m3  11
C.1.3. Cantităţi achizitionate de ciment în to     11
C.1.4. Cumparari de agregate in to      11
C.2. Indicatori importanţi   12
C.2.1 Indicatori operativi   12
C.2.2 Indicatori de bilanţ   14
C.3. Concurenţa  14
D. REZULTATUL EXPERTIZEI CONTABILE      15
D.1. Bilanţ la 31.12.2004    15
D.2. Contabilitatea    15
D.3. Observaţii finale şi opinia de audit    16
E. EXPLICAŢII ASUPRA BILANŢULUI CONTABIL     17
E.1. BILANŢ 17
E.A. ACTIVE IMOBILIZATE      17
E.A.I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE    17
E.A.II. IMOBILIZĂRI CORPORALE     18
E.B. ACTIVE CIRCULANTE 22
E.B.I. Stocuri   22
E.B.II. Creanţe  23
E.B.IV. Casa si conturi la Banci  24
E.C. CHELTUIELI IN AVANS     24
E.D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an    25
E.J. CAPITAL SI REZERVE      26
E.J.I. CAPITAL   26
E.J.IV. REZERVE  26
E.J.V. REZULTATUL REPORTAT   27
E.J.VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR    27
F. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE   28
F.01. VENITURI DIN EXPLOATARE     28
F.02. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE      28
F.02.5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile    28
F.02.6 Cheltuieli cu personalul   29
F.02.7.a)  Amortizări  şi   provizioane   pt.   deprecierea   imobilizărilor
  corporale si necorporale   29
F.03. REZULTATUL DIN EXPLOATARE   31
F.04. VENITURI FINANCIARE    32
F.04.1. Venituri din dobanzi 32
F.04.2. Alte venituri financiare  32
F.05. CHELTUIELI FINANCIARE  32
F.06. REZULTATUL FINANCIAR   32
F.07. REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI 32
F.07.15. Venituri excepţionale    33
F.08.16. Cheltuieli excepţionale  33
F.08.17. REZULTATUL EXCEPŢIONAL   33
F.09.18. REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI     33
F.09.19. IMPOZITUL PE PROFIT 33
F.10.20. IMPOZITUL PE VENIT  33
F.11.21. REZULTATUL NET AL EXCERCIŢIULUI     34
F.14. Rezultate fiscale pornind  de  la  excedentul  înainte  de  impozitare
  34

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu