AVANTAJELE CARDURILOR

                 Cuprins
                       CAPITOLUL I
                    CARDUL -  INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ
        1. Istoria Apariţiei Şi Dezvoltării Cardurilor
                         1.2. AVANTAJELE CARDURILOR
                          1.3. FUNCŢIILE CARDURILOR
                           1.4. TIPURI DE CARDURI
                                CAPITOLUL II
                             COMERŢUL ELECTRONIC
2.1. ARHITECTURA UNUI SISTEM DE COMERŢ ELECTRONIC
                   2.2. AVANTAJELE COMERŢULUI  ELECTRONIC
                2.3. MODELE DE AFACERI ÎN COMERŢUL ELECTRONIC
                       CAPITOLUL III
                         PLATA CARDURILOR ÎN ROMÂNIA
      3.1. SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC DUPĂ 1990
            3.2. ETAPELE DEZVOLTĂRII PIEŢEI CARDURILOR ÎN ROMÂNIA
                              3.3.CARDURI EMISE
3.4. ATM ŞI POS ÎN ROMÂNIA
3.5 VISA ŞI MASTERCARD ÎN ROMÂNIA
      3.6. SERVICII
                                CAPITOLUL  IV
        ORGANIZAREA PLĂŢILOR CU CARD DE CĂTRE BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
            4.1. ACTIVITATEA DE EMITERE ŞI ACCEPTARE A CARDURILOR
        4.2. MECANISMUL DE DERULARE AL UNEI TRANZACŢII PRIN BANCOMAT
   4.3. MECANISMUL TRANZACŢIILOR PENTRU UN CARD UTILIZAT LA UN COMERCIANT
                       CAPITOLUL V
                           CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
67 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu