ORGANIZAREA, CONDUCEREA SI CONTROLUL STOCURILOR

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI
                                                              MEŞTEŞUGĂREŞTI
VOINŢA..........................................................1
                                    1.1                                Scurt
istoric.....................................................................
.............................1
                     1.2                Prezentarea                situaţiei
actuale.....................................................................
....2
                                  1.3                              Structura
organizatorică..............................................................
.................4
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ŞI A EVIDENŢEI
                                          TEHNICO-OPERATIVE                A
STOCURILOR.....................................7
              2.1         Stocurile          -          definire          şi
structură...................................................................
..7
      2.2  Clasificarea  şi  conţinutul  stocurilor  la  Cooperativa  Voinţa
........................8
                                  2.3                              Evaluarea
stocurilor..................................................................
..................10
                   2.3.1        Reguli         de         evaluare         a
stocirilor...........................................................10
                   2.3.2        Metode         de         evaluare         a
stocurilor........................................................12
                     2.3.3    Evaluarea    stocurilor     la     Cooperativa
Voinţa......................................14
      2.4 Organizarea evidenţei tehnico-operative a stocurilor la
                                                                 Cooperativa
Voinţa......................................................................
.............16
      2.5  Organizarea  contabilităţii  stocurilor  la  Cooperativa   Voinţa
.....................19
                2.5.1     Organizarea     contabilităţii     analitice     a
stocurilor................................19
                2.5.2     Organizarea     contabilităţii     sintetice     a
stocurilor................................21
CAPITOLUL III: REALIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR LA
                                                                 COOPERATIVA
VOINŢA............................................................25
         3.1    Contabilitatea    stocurilor    de    materii    prime    şi
materiale..............................25
               3.1.1     Contabilitatea     materialelor     respinse     la
recepţie................................27
                     3.1.2    Contabilitatea    materialelor    aflate    la
terţi...........................................27
                          3.1.3         Contabilitatea          materialelor
vândute...................................................28
               3.2          Contabilitatea           obiectelor           de
inventar..........................................................29
             3.2.1  Obiectivele  şi  factorii   organizării   contabilităţii
obiectelor
                                                                          de
inventar....................................................................
.....................29
            3.2.2 Organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabilităţii
                             analitice   a   obiectelor   de   inventar   la
Cooperativa Voinţa..................30
            3.2.3  Organizarea  contabilităţii  sintetice  a  obiectelor  de
inventar
                                            la                   Cooperativa
Voinţa......................................................................
..30
                     3.2.4Contabilitatea     gestiunii     obiectelor     de
inventar...................................31
      3.3.  Contabilitatea  stocurilor  de  produse  la  Cooperativa  Voinţa
....................33
         3.4    Contabilitatea    producţiei    în    curs    de    execuţie
............................................35
        3.5   Contabilitatea   stocurilor   de   mărfuri   la    Cooperativa
Voinţa.......................36
           3.6      Contabilitatea      ambalajelor      la      Cooperativa
Voinţa.....................................39
                     3.6.1    Noţiunea    şi    clasificarea     ambalajelor
.................................................39
                          3.6.2          Organizarea          contabilităţii
ambalajelor..............................................41
CAPITOLUL                           IV:                            CONTROLUL
STOCURILOR......................................................42
                     4.1                 Controlul                 financiar
preventiv...................................................................
..42
                  4.1.1       Obiectivele       controlului        financiar
preventiv.......................................42
                  4.1.2       Organizarea       controlului        financiar
preventiv......................................43
               4.1.3    Exercitarea    controlului    financiar    preventiv
......................................45
         4.1.4 Exercitarea controlului financiar preventiv la Cooperativa
Voinţa......................................................................
............................50
                 4.2            Controlul            financiar            de
gestiune..................................................................52
                4.2.1     Obiectivele      controlului      de      gestiune
..................................................53
                  4.2.2 Organizarea şi exercitarea controlului  de  gestiune
...........................58
            4.2.3 Organizarea şi exercitarea controlului de gestiune la
                                          Cooperativa                 Voinţa
..........................................................................59
                                       4.2.4                       Controlul
faptic......................................................................
...........60
                   4.2.5  Organizarea  şi  desfăşurarea   inventarierii   la
Cooperativa
Voinţa......................................................................
..........................64
CAPITOLUL                                                                 V:
CONCLUZII...................................................................
.................71

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu