Evidenta marfurilor la societatile comerciale

CUPRINS
1. Argument
2. Capitolul I
    • Prezentarea societatii
    • Planul de afaceri
    • Documente de infiintare
3. Capitolul II
    • Managementul societatii
4. Capitolul III
    • Legislatia contabila
    • Documente de evidenta
    • Abordarea teoretica a temei
    • Aplicatii practice privind elaborarea si analiza situatiei financiare
      anuale
5. Concluzii
6. Anexe
7. Bibliografie
50 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu