Riscurile in procesul creditarii - Cai de prevenire si acoperire acestora

Cuprins
1. Cadrul general al gestiunii riscurilor bancare  3
      1.1 Riscul de credit.Concept 4
      1.2 Gestionarea a priori şi a posteriori     5
      1.3 Coordonatele principale ale gestionării riscului de credit.     7
2. Garanţiile si clauzele  contractuale.     8
3. Reglementări privind limitarea riscului de credit     9
      3.1 Expunerea maximală fata de un singur debitor   10
      3.2 Expunerea maximă agregată     11
      3.3 Principalele reglementări pentru diminuarea riscului de credit  11
      3.4 Clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice
      de risc     13
      3.5 Indicatori ai riscului de creditare 15
4. Instrumente manageriale utilizate în monitorizarea şi limitarea riscului
de  creditare    16
      4.1 Metoda scorurilor  18
      4.2 Metoda Altman      19
      4.3 Modelul Canon & Holder   20
      4.4 Analiza SWOT 20
5. “Studiu de caz privind creditarea la S.C. ALPHA S.R.L.”    23
      5.1 Prezentarea societăţii   23
      5.2 Conţinutul cererii clientului 24
      5.3 Situaţia financiară a clientului faţă de bancă 26
      5.5 Analiza economico - financiară a activităţii   30
      5.6 Concluzii privind decizia de creditare a clientului  37
Concluzii si propuneri 38
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu