Analiza echilibrului financiar la SC SA

Cuprins
                                                                      Pagina
CAPITOLUL 1  PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI ŞI STRUCTURA EI ORGANIZATORICÃ 5
  1.1. Prezentare generală   5
    1.1.1. Elemente de identificare ale societăţii comerciale  5
    1.1.2. Forma juridică de organizare şi cadrul legal  5
    1.1.3. Istoricul evoluţiei unităţii analizate  5
    1.1.4. Profilul activităţii şi obiectivele firmei    6
    1.1.5. Principalii indicatori economico-financiari   7
  1.2. Structura organizatorică a societăţii  8
CAPITOLUL 2  APRECIERE GLOBALĂ ASUPRA POTENŢIALULUI ÎNTREPRINDERII  9
  2.1. Potenţialul de producţie   9
  2.2. Potenţialul uman      13
  2.3. Potenţialul comercial 17
    2.3.1. Piaţa de aprovizionare 17
    2.3.2. Piaţa de desfacere     19
    2.3.3. Evoluţia volumului de afaceri      19
  2.4. Potenţialul financiar – contabil 22
CAPITOLUL 3  ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR  27
  3.1. Aprecierea generală a echilibrului financiar al firmei  27
  3.2. Instrumente de apreciere a echilibrului financiar 31
  3.3. Analiza echilibrului financiar pe termen mediu şi lung  33
    3.3.1. Conceptul de fond de rulment; semnificaţia în analiza  economico-
    financiară; analiza nivelului şi dinamicii fondului de rulment  33
    3.3.2. Structura fondului de rulment      40
    3.3.3. Analiza gestiunii fondului de rulment   42
  3.4. Analiza echilibrului financiar curent  44
    3.4.1. Conceptul de necesar de fond de rulment; semnificaţia în  analiza
    economico - financiară; analiza nivelului şi dinamicii  nevoii  fondului
    de rulment    44
    3.4.2 Structura necesarului de fond de rulment 50
    3.4.3. Analiza gestiunii necesarului de fond de rulment    52
  3.5. Analiza echilibrului financiar pe termen scurt    54
    3.5.1. Conceptul de trezorerie; analiza nivelului şi dinamicii  acesteia
    54
    3.5.2. Analiza structurii funcţionale a trezoreriei  58
    3.5.3. Analiza gestiunii trezoreriei      60
  3.6. Analiza ratelor de finanţare     60
  3.6. Analiza activului net contabil   67
CAPITOLUL 4  CONCLUZII GENERALE ASUPRA ECHILIBRULUI FINANCIAR ŞI MĂSURI DE
REMEDIERE A SITUAŢIEI  70
  4.1. Concluzii generale asupra echilibrului financiar la S.C. "ROOL" S.A.
  70
  4.2. Măsuri de ameliorare a echilibrului financiar     71
ANEXE 73
  ANEXA 1 Organigrama S.C. ROOL S.A.    75
  ANEXA 2 Bilanţ contabil    77
  ANEXA 3 Contul de profit şi pierdere  79
  ANEXA 4 Bilanţ financiar   81
  ANEXA 5 Bilanţ funcţional  83
BIBLIOGRAFIE     85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu