Programul Sapard in Romania

CUPRINS
                                 INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
                          POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ
                                CAPITOLUL II
                       FONDURI STRUCTURALE COMUNITARE
                                CAPITOLUL III
                              PROGRAMUL SAPARD
                                CAPITOLUL IV
                         PROGRAMUL SAPARD ÎN ROMÂNIA
                                 CAPITOLUL V
                  POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ
                                  CONCLUZII
                                    ANEXA
STUDIU DE CAZ PE MĂSURA 3.1 – EUROFERMĂ ZOOTEHNICĂ
51 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu