Protectia consumatorului in spatiul european si extraeuropean

                                              Cuprins
                                 CAPITOLUL I
       CALITATEA -NOŢIUNE COMPLEXǍ ŞI DINAMICǍ ÎN RELAŢIE CU PROTECŢIA
                               CONSUMATORULUI
 1.1 CALITATEA PRODUSELOR SUB IMPACTUL GLOBALIZǍRII ŞI A MONDIALIZǍRII
 1.2 CALITATEA PRODUSELOR COSMETICE SUB IMPACTUL INOVǍRII
 1.3 CONSUMATORUL ŞI CONCEPTUL DE PROTECŢIE A CONSUMATORULUI
                                CAPITOLUL II
        PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN ŞI EXTRAEUROPEAN
 2.1. POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONSUMATORILOR
 2.2  ORGANIZAŢII  INTERNAŢIOANLE  CU  PREOCUPǍRI  ÎN  DOMENUL   PROTECŢIEI
 CONSUMATORILOR
2.3. AMONIZAREA LEGISLATIVǍ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONSUMATORULUI DE
PRODUSE COSMETICE
                                CAPITOLUL III
      TENDINŢE ACTUALE ÎN INOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PRODUSELOR COSMETICE
 3.1 DEZVOLTAREA CERTIFICǍRII PRODUSELOR COSMETICE NATURALE ŞI ORGANICE
 3.2 CARACTERISTICI DE CALITATE ALE PRODUSELEOR COSMETICE
 3.3 TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA PRODUSELOR COSMETICE NATURALE ŞI ORGANICE
                                CAPITOLUL IV
                      STUDIU DE CAZ - COMPANIA ORIFLAME
 4.1 PREZENTAREA GENERALǍ A COMPANIEI
 4.2 PREZENTAREA PRODUSELOR DE BAZĂ ALE COMPANIEI  ORIFLAME
 4.3 POZIŢIA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A COMPANIEI ORIFLAME
 4.4 TENDINŢE ACTUALE ALE CALITǍŢII PRODUSELOR COMPANIEI ORIFLAME
 4.5 ANALIZA SWOT
                                  CONCLUZII
                                BIBLIOGRAFIE
44 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu