Posibilitati de imbunatatire a calitatii serviciilor contabile si dezvoltarea firmei

CUPRINS
CAPITOLUL  I .  Date  privind  societatea  comercială  COGNIS  EXPERT  AUDIT
S.R.L………………………………………………………….pag. 1
    • Capitalul social al societăţii…………………………………...pag. 1
    • Administrarea societăţii……………………………………....pag. 3
    • Activitatea comercială a societăţii………………………...….pag. 6
    • Analiza SWOT a societăţii Cognis Expert Audit  S.R.L……pag. 8
CAPITOLUL  II. Cadrul conceptual al calităţii serviciilor………..pag. 9
    • Resurse ale sistemului calităţii……………………………….pag. 10
    • Strategii manageriale pentru calitatea serviciilor……….….pag. 11
    • Dimensiuni generale ale calităţii serviciilor………………....pag. 12
    • Managementul calităţii totale………………………………..pag. 15
    • Strategia societatii comerciale Cognis Expert Audit S.R.L..pag. 17
CAPITOLUL  III.  Serviciile  societăţii  comerciale  COGNIS   EXPERT   AUDIT
S.R.L……………………………………………………..….pag. 20
    • Serviciile oferite…………………………………………….....pag. 20
    • Analiza………………………………………………………...pag. 23
    • Expertiza……………………………………………………....pag. 25
    • Consultanţa……………………………………………………pag. 26
    • Cenzorat…………………………………………………….....pag. 27
    • Chestionar calitate……………………………………………pag. 30
    • Graficele calităţii……………………………………………...pag. 32
    • Contract prestări servicii…………………………………….pag. 35
    • Analiza pe baza chestionarului……………………………....pag. 37
CAPITOLUL IV. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor contabile la  S.C.  COGNIS
EXPERT AUDIT S.R.L……………………………….....pag. 43
CONCLUZII…………………………………………………………pag. 50
BIBLIOGRAFIE………………………………………………….....pag. 51
ANEXE:
    • Graficele calităţii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu