Perfectionarea organizarii productiei de baza

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE ………………………………………………………….                              |1    |
|CAPITOLUL I: Perfecţionarea organizării producţiei de bază ……... |3    |
|1.1. Producţia – rezultat al procesului de producţie……………………..   |3    |
|1.1.1. Factorii care influenţează asupra procesului de producţie |3    |
|şi organizării lui………………………………………………...                          |     |
|1.1.2. Tipuri de producţie – trăsături caracteristice ………………...  |4    |
|1.2. Metode de organizare a producţiei de bază ………………………...      |6    |
|1.2.1. Principiile organizării procesului de producţie………………     |6    |
|1.2.2. Organizarea producţiei în flux ………………………………               |7    |
|1.2.2.1. Definirea conceptului şi trăsături caracteristice ……….. |7    |
|1.2.2.2. Proiectarea liniilor de producţie în flux ………………..      |8    |
|1.2.2.3. Eficienţa economică a organizării producţiei în flux …..|10   |
|1.3. Indicatorii producţiei de bază ………………………………………              |11   |
|1.3.1. Sistemul de indicatori pentru studiul şi analiza nivelului|11   |
|de organizare a producţiei de bază ……………………………..                 |     |
|1.3.2. Indicatorii valorici ai producţiei industriale de bază    |13   |
|………...                                                           |     |
|CAPITOLUL II: Prezentarea generală a S.C. „Confecţia” S.A. ……..  |17   |
|2.1. Date de identificare ………………………………………………...                  |17   |
|2.1.1. Scurt istoric al societăţii ……………………………………..              |17   |
|2.1.2. Obiect de activitate …………………………………………..                   |18   |
|2.1.3. Structura organizatorică ……………………………………..                 |18   |
|2.1.4. Relaţiile de mediu …………………………………………...                    |21   |
|2.1.4.1. Principalii clienţi ……………………………………….                    |21   |
|2.1.4.2. Principalii furnizori …………………………………….                   |22   |
|2.1.4.3. Parametrii tehnico – economici de calitate a materiilor |24   |
|prime şi a produselor finite ……………………………                         |     |
|2.2. Procesul tehnologic ………………………………………………...                   |25   |
|2.2.1. Documentaţia tehnică ………………………………………..                    |25   |
|2.2.2. Flux tehnologic ……………………………………………...                      |26   |
|2.2.3. Normarea muncii …………………………………………….                        |27   |
|2.3. Analiza diagnostic ………………………………………………….                     |29   |
|2.3.1. Evoluţia producţiei şi a cifrei de afaceri …………………….      |29   |
|2.3.2. Analiza încadrării cu personalul …………………………….             |30   |
|2.3.3. Situaţia principalilor indicatori economici …………………..     |33   |
|2.3.4. Reliefarea cauzală a punctelor slabe şi a celor forte     |35   |
|………...                                                           |     |
|2.3.5. Formularea recomandărilor ………………………………….                  |41   |
|CAPITOLUL III: Stadiul actual al S.C. Confecţia S.A. ………………      |42   |
|3.1. Analiza factorială a indicatorilor producţiei industriale   |42   |
|…………...                                                          |     |
|3.1.1. Analiza realizării programului de fabricaţie pe sortimente|42   |
|şi pe total întreprindere ………………………………………...                     |     |
|3.1.2. Analiza factorială a cifrei de afaceri ………………………...       |44   |
|3.1.3. Analiza factorială a valorii adăugate ………………………...        |47   |
|3.2. Analiza costului pe produs …………………………………………                 |50   |
|3.3. Analiza organizării procesuale a producţiei ………………………..     |52   |
|3.3.1. Analiza structurii de producţie şi concepţie a            |52   |
|întreprinderii ...                                               |     |
|3.3.2. Analiza procesului de producţie pe bază de grafice …………   |54   |
|3.3.2.1. Graficul de analiză generală a procesului de producţie  |55   |
|..                                                               |     |
|3.3.2.2. Graficul de analiză detaliată a procesului de producţie |57   |
|..                                                               |     |
|CAPITOLUL IV: Măsuri de perfecţionare a organizării producţiei   |61   |
|...                                                              |     |
|4.1. Măsuri de natură tehnică şi tehnologică ……………………………         |61   |
|4.1.1. Amplasarea utilajelor, pe grupe omogene de maşini ………..   |62   |
|4.1.2. Perfecţionarea procesului tehnologic prin reducerea       |68   |
|operaţiilor de montaj ………………………………………...                         |     |
|4.1.3. Perfecţionarea operaţiilor de tăiere – debitare ………………    |70   |
|4.1.4. Schimbarea surselor de furnizare a materiilor prime ……….. |73   |
|4.2. Implementarea unor tehnologii noi ………………………………...           |74   |
|4.3. Măsuri de îmbunătăţire a calităţii producţiei ………………………     |77   |
|4.3.1. Achiziţionarea unor instalaţii de curăţat pete ………………..   |78   |
|4.3.2. Achiziţionarea materialelor auxiliare conform standardelor|78   |
|din caietele de sarcini ……………………………………….                         |     |
|4.4. Măsuri de natură managerială ……………………………………...              |79   |
|4.5. Măsuri de natură financiară ………………………………………..               |79   |
|CAPITOLUL V: Influenţa măsurilor tehnico – organizatorice asupra |82   |
|performanţelor economico – financiare ale S.C. Confecţia S.A.    |     |
|………………………………….                                                   |     |
|Bibliografie ……………………………………………………………….                           |87   |
|                                                                 |     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu