Analiza echilibrului financiar la SC

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI SC “ÎNCĂLŢĂMINTE DORINA”SRL……   5
      1.1.Elemente de identificare………………………………………………………  5
      1.2.Scurt istoric……………………………………………………………………  5
      1.3.Obiectul de activitate………………………………………………………….. 6
      1.4.Evoluţia capitalului social……………………………………………………..   7
      1.5.Conducerea şi administrarea societăţii………………………………………..   7
      1.6.Principalii indicatori economico-financiari la data de
31.12.2000……………  8
CAPITOLUL II
DEFINIREA, CONŢINUTUL ŞI NECESITATEA ASIGURĂRII ECHILIBRULUI
FINANCIAR………………………………………………………………………………... 9
      2.1.Definirea echilibrului financiar…………………………………………………. 9
      2.2.Conţinutul şi necesitatea asigurării echilibrului
financiar………………………. 9
      2.3.Instrumente de analiză a echilibrului financiar…………………………………
11
            2.3.1.Bilanţul financiar……………………………………………………..    11
            2.3.2.Bilanţul funcţional……………………………………………………     14
CAPITOLUL III
INDICATORI DE APRECIERE A ECHILIBRULUI FINANICAR…………………….     17
      3.1.Activul net contabil……………………………………………………………  18
            3.1.1.Definirea şi nivelul activului net contabil…………………………..
18
            3.1.2.Evoluţia activului net contabil………………………………………    19
      3.2.Fondul de rulment……………………………………………………………..     20
            3.2.1.Definirea şi modul de calcul al fondului de
rulment………………..  20
            3.2.2.Nivelul şi dinamica fondului de rulment……………………………
23
            3.2.3.Politica fondului de rulment…………………………………………      28
      3.3.Necesarul de fond de rulment…………………………………………….…...  30
            3.3.1.Definirea şi modul de calcul al necesarului de fond de
rulment…….  30
            3.3.2.Nivelul şi dinamica necesarului de fond de
rulment………………... 32
      3.4.Trezoreria netă………………………………………………………………… 36
            3.4.1.Definirea, modul de calcul şi sarcinile
trezoreriei…………………...  36
            3.4.2.Nivelul şi dinamica trezoreriei nete………………………………….
37
      3.5.Ratele de finanţare……………………………………………………………..   40
CAPITOLUL IV
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI
SC “ÎNCĂLŢĂMINTE DORINA SRL”……………………………….…………………   42
      4.1.Analiza activului net contabil…………………………………………………   42
      4.2.Analiza fondului de rulment…………………………………………………..    44
            4.2.1.Abordarea statică a fondului de rulment…………………………….
44
            4.2.2.Abordarea dinamică a fondului de rulment………………………….
48
      4.3.Analiza necesarului de fond de rulment……………………………………….    51
            4.3.1.Abordarea statică a necesarului de fond de rulment…………………
51
            4.3.2.Abordarea dinamică a necesarului de fond de rulment………………
55
      4.4.Analiza trezoreriei nete………………………………………………………… 57
            4.4.1.Abordarea statică a trezoreriei……………………………………….   57
            4.4.2.Abordarea dinamică a trezoreriei……………………………………    61
CAPITOLUL V
CONCLUZII……………………………………………………………….………………     62
Anexa nr.1 Bilanţul contabil………………………………………………………………..   65
Anexa nr.2 Contul de profit şi pierdere…………………………………………………….  67
Anexa nr.3 Situaţia creanţelor şi datoriilor…………………………………………………     69
Anexa nr.4 Bilanţul financiar………………………………………………………………    70
Anexa nr.5 Bilanţul funcţional……………………………………………………………..  71
Anexa nr.6 Soldurile intermediare de gestiune…………………………………………….     73
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………….    74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu