IMPRUMUTUL CU DOBANDA - VARIETATE A CONTRACTULUI DE IMPRUMUT PROPRIU-ZIS

                                   Cuprins
      Capitolul I – Consideraţii introductive
            Secţiunea I – Istoric
            Secţiunea a II-a – Reglementare legală
            Secţiunea a III-a – Elemente de drept comparat
      Capitolul II – Probleme generale  privind  împrumutul  cu  dobândă  ca
varietate a contractului de împrumut propriu-zis
            Secţiunea I – Noţiunile contractului de împrumut  de  consumaţie
şi a împrumutului cu dobândă
            Secţiunea a II-a – Caracterele juridice
            Secţiunea a III-a – Condiţiile de validitate ale împrumutului cu
dobândă
            Secţiunea a IV-a – Dovada contractului
            Secţiunea a V-a – Deosebirea contractului de împrumut cu dobândă
de alte contracte
      Capitolul III – Obiectul contractului
            Secţiunea I – Bunul împrumutat
            Secţiunea a II-a – Dobânda
            Secţiunea a III-a – Dovada plăţii dobânzilor
             Secţiunea  a  IV-a  –  Reguli  speciale   privind   răspunderea
împrumutatului   pentru   nerespectarea   obligaţiilor   civile   în   cazul
împrumuturilor băneşti
            Secţiunea a V-a – Prescripţia dreptului la acţiune pentru  plata
dobânzilor
            Secţiunea a VI-a – Contractul de împrumut bancar
      Capitolul IV – Efectele împrumutului cu dobândă
            Secţiunea I – Obligaţiile împrumutatului
                  1. Obligaţia de restituire
                  1.1. Scadenţa obligaţiei de restituire
                  1.2. Prescripţia acţiunii în restituire
                  2. Obligaţia de plată a dobânzii
                  3. Răspunderea împrumutatului
            Secţiunea a II-a – Obligaţiile împrumutătorului
      Capitolul V – Încetarea împrumutului cu dobândă
           Secţiunea I – Prin plată
            Secţiunea a II-a – Alte moduri de stingere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu