Optimizarea procesului de achizitie

Cuprins
                                 CAPITOLUL I
                     FIRMA MICROSISTEM CONECT SI MEDIUL
                          1.1. MEDIUL DE MARKETING
l.2. MEDIUL INTERN AL FIRMEI MICROSISTEM CONECT
      1.3. COORDONATE GENERALE ALE MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI
      CAPITOLUL II
PIAŢA DE AFACERI A FIRMEI
      2.1.  COMPONENŢA PIEŢEI DE AFACERI A FIRMEI
      2.2. CARACTERISTICI GENERALE ŞI SPECIFICE ALE PIEŢEI FIRMEI
CAPITOLUL III
PROCESUL DE ACHIZIŢIE LA FIRMA MICROSISTEM CONECT
      3.1. Decizia în procesul de achiziţie
      3.2. Decidenţii în procesul de achiziţie
      3.3. Factorii de influenţã care acţioneazã în procesul de achiziţie
      3.4. Etape ale procesului de achiziţie
                                CAPITOLUL IV
                OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ACHIZIŢIE AL FIRMEI
                        MICROSISTEM CONECT SRL BACĂU
     4.1.  Program  de  marketing  privind  eficientizarea  procesului   de
achiziţie
Concluzii
Bibliografie
54 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu