Diagnosticul SC SA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I  PREZENTAREA GENERALĂ
                             A S.C. ”IKOS CONF”
S.A................................................... ......... 1
1. Elemente de
   identificare.............................................................
   ...........................  1
2. Scurt
   istoric..................................................................
   ................................. ......... 1
3. Obiect de
   activitate...............................................................
   .................................. 2
4.  Principalele pieţe de
   desfacere................................................................
   .............. 2
5. Procesul
   tehnologic...............................................................
   ................................. 3
6. Starea tehnică a mijloacelor
   fixe....................................................................
   ........4
7. Funcţiunile
   firmei...................................................................
   ............................... .4
8. Funcţiile
   managementului...........................................................
   ........................... 6
9. Managementul actual al
   firmei...................................................................
   ............ 7
CAPITOLUL II SINTEZA REZULTATELOR STUDIULUI...............................
8
2.1. Aspecte
metodologice................................................................
.............................8
2.2. Sinteza analizei
diagnostic..................................................................
..................10
CAPITOLUL III DIAGNOSTICUL STĂRII GENERALE
                                                                           A
FIRMEI......................................................................
...............13
3.1.           Diagnosticul           stării           generale            a
unităţii....................................................................
13
3.2. Dimensiunea
afacerii....................................................................
.........................14
3.3.                                                                Tendinţa
afacerii....................................................................
................................15
3.4.                                                               Structura
afacerii....................................................................
...............................16
            3.4.1.      Structura      afacerii      pe      tipuri       de
activităţi.......................................................16
                 3.4.2.           Structura           afacerii            pe
produse.....................................................................
..17
                 3.4.3.           Structura           afacerii            pe
clienţi.....................................................................
.....17
           3.4.4.     Structura     afacerii     pe     zone      geografice
.........................................................18
3.5.                  Eficienţa                  generală                  a
activităţii.................................................................
..............18
3.6.        Nivelul        general        de         îndatorare         prin
credit...............................................................20
3.7.    Relaţiile    financiare    ale    firmei    cu     furnizorii     şi
clienţii...........................................21
3.8.                                                              Amplasarea
afacerii....................................................................
...........................22
3.9.       Impactul       ecologic       generat       de        activitatea
firmei....................................................22
3.10.                 Relaţiile                 externe                  ale
firmei......................................................................
............23
3.11.                         Diagnostigrama                          stării
generale....................................................................
........24
CAPITOLUL IV DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI
UMAN........................................................................
.....................26
4.1. Diagnosticul potenţialului
uman........................................................................
...26
4.2. Asigurarea cu
personalul..................................................................
.....................27
       4.2.1. Numărul de
personal....................................................................
...............27
       4.2.2. Calificarea
personalului................................................................
...............29
       4.2.3. Structura
personalului................................................................
..................30
                 4.2.3.1 Structura pe categorii de
salariaţi....................................................30
                 4.2.3.2. Structura pe categorii de vârstă şi vechime în
muncă....................32
                 4.2.3.3. Structura pe
sexe........................................................................
....33
CAPITOLUL V DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI
                            TEHNIC ŞI
TEHNOLOGIC.........................................................37
5.1. Diagnosticul potenţialului tehnic şi
tehnologic.....................................................37
5.2. Asigurarea cu imobilizări
corporale...................................................................
...39
       5.2.1. Valoarea ,dinamica şi structura imobilizărilor
corporale............................39
       5.2.2. Starea mijloacelor
fixe........................................................................
.........40
5.3. Nivelul tehnic şi tehnologic al mijloacelor
fixe....................................................40
5.4. Eficienţa utilizării mijloacelor
fixe........................................................................
41
5.5. Diagnostigrama potenţialului tehnic al
firmei.......................................................43
CAPITOLUL VI DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI
COMERCIAL...................................................................
............45
6.1.                                                            Diagnosticul
comercial...................................................................
.......................45
6.2.               Diagnosticul                activităţii                de
aprovizionare...............................................................
46
        6.2.1. Aprovizionarea cu materii prime şi
utilităţi...............................................46
        6.2.2. Reţeaua de
aprovizionare...............................................................
............47
6.3. Transportul intern şi extern al
firmei.....................................................................4
7
6.4. Diagnosticul activităţii de
desfacere...................................................................
...47
       6.4.1. Evoluţia
desfacerilor................................................................
....................47
       6.4.2. Structura
desfacerilor................................................................
..................48
       6.4.3. Dispersia
beneficiarilor..............................................................
.................49
       6.4.4. Caracteristicile pieţei de
desfacere..............................................................49
       6.4.5.
Concurenţa..................................................................
.................................49
       6.4.6.
Marketing...................................................................
.................................50
6.5. Diagnostigrama potenţialului comercial al
firmei.................................................51
CAPITOLUL VII DIAGNOSTICUL SITUAŢIEI
JURIDICE.............................53
7.1. Cadrul legal de
funcţionare.................................................................
..................54
7.2. Aprecierea dreptului de
proprietate.................................................................
......54
7.3. Acte privind
exploatarea.................................................................
......................54
7.4. Acte privind
finanţarea..................................................................
........................54
7.5. Activitatea
comercială..................................................................
.........................54
7.6. Reglementarea raporturilor de
muncă...................................................................55
7.7. Respectarea legislaţiei
fiscale.....................................................................
...........55
7.8. Protecţia
mediului....................................................................
..............................55
7.9.
Litigii.....................................................................
................................................55
CAPITOLUL VIII ANALIZA SITUAŢIEI
FINANCIARE..................................56
8.1. Diagnosticul
financiar...................................................................
........................56
8.2. Prezentarea datelor
necesare....................................................................
.............57
8.3. Analiza rezultatelor
financiare..................................................................
............57
8.4. Structura financiară a
întreprinderii..............................................................
........71
       8.4.1. Analiză ratelor de structură ale
pasivului....................................................71
       8.4.2. Analiza ratelor de structură ale
pasivului....................................................76
8.5. Analiza echilibrului
financiar...................................................................
.............81
        8.5.1. Fondul de
rulment.....................................................................
.................82
        8.5.2. Necesarul de fond de
rulment....................................................................8
4
        8.5.3. Trezoreria
netă........................................................................
...................86
        8.5.4. Analiza ratelor de
finanţare...................................................................
.....88
8.6.                  Analiza                   ratelor                   de
gestiune....................................................................
................89
                                  8.6.1.                           Gestiunea
stocurilor..................................................................
.................90
                                  8.6.2.                           Gestiunea
creanţelor..................................................................
.................90
                                 8.6.3.                            Gestiunea
datoriilor..................................................................
...................92
                 8.6.4.           Gestiunea            generală            a
activelor...................................................................
..94
8.7.                  Analiza                   ratelor                   de
rentabilitate...............................................................
...............96
                               8.7.1.                         Rentabilitatea
veniturilor.................................................................
............96
                               8.7.2.                         Rentabilitatea
cheltuielilor...............................................................
...........96
                               8.7.3.                         Rentabilitatea
comercială..................................................................
..........98
                               8.7.4.                         Rentabilitatea
economică...................................................................
.........98
                               8.7.5.                         Rentabilitatea
financiară..................................................................
............98
                                8.7.6.                           Randamentul
bursier.....................................................................
...............99
8.8.                  Analiza                  riscului                   de
faliment....................................................................
............100
        8.8.1.  Analiza  riscului  de  faliment  prin  metoda   ratelor   de
bonitate....................100
          8.8.2.    Analiza     riscului    de    faliment    prin    metoda
scorurilor.................................104
8.9.          Diagnostigrama          stării          financiare           a
firmei............................................................107
ANEXE.......................................................................
............................................................109
Anexa                              nr.1.                              Bilanţ
contabil....................................................................
.....................109
Anexa                   nr.2.                   Contul                    de
rezultate...................................................................
...............111
Anexa nr.3. Situaţia
creanţelor..................................................................
.................112
Anexa nr.4. Situaţia
datoriilor..................................................................
..................112
Anexa nr.5. Situaţia
stocurilor..................................................................
..................113
Anexa nr.6. Repartizarea
profitului..................................................................
..........113
Anexa nr.7. Balanţa
imobilizărilor..............................................................
...............114
Anexa nr.8. Organigrama
............................................................................
..............116

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu