IMPOZITUL PE PROFIT SI TAXA PE VALOARE ADAUGATA IN SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I 4
PREZENTARE DE ANSAMBLU A SOCIETĂŢII COOPERATISTE   4
PE ACŢIUNI (SCA) “SPAŢIAL” TIMIŞOARA    4
  1.1Societatea cooperatistă pe acţiuni – statut cadru   4
  1.2. Prezentarea şi diagnosticul juridic al SCA “Spaţial” Timişoara,
  str.Zugrav Nedelcu,nr.9    5
CAPITOLUL II     8
IMPOZITUL PE PROFIT–IMPOZIT DIRECT – ELEMENT DE BAZĂ ÎN FISCALITATEA
DIRECTĂ DIN ROMÂNIA    8
  2.1.Necesitatea instituirii impozitului pe profit în România după trecerea
  de la o formă la alta de organizare a economiei  8
  2.2.Conţinutul şi subiecţii impozitului pe profit      9
  2.3 Asieta impozitului pe profit      11
  2.4. Plata impozitului pe profit      21
  2.5. Controlul aplicării impozitului pe profit   22
CAPITOLUL III    26
ANALIZA IMPOZITULUI PE PROFIT LA S.C.A. “SPAŢIAL” TIMIŞOARA   26
  3.1.Determinarea impozitului pe profit şi virarea acestuia în cursul
  anilor 1999 şi 2000 la S.C.A. “Spaţial”     26
  3.2. Analiza comparativă a rezultatelor înscrise în documentele fiscale pe
  anii 1999 şi 2000 la impozitul pe profit    31
CAPITOLUL IV     33
TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ – ELEMENT  AL MODERNIZĂRII  FISCALITĂŢII
INDIRECTE  DIN  ROMÂNIA      33
  4.1.Conţinutul T.V.A. şi sfera aplicării sale    33
  4.2.Operaţiuni impozabile aflate sub incidenţa TVA     36
  4.3.Operaţiuni scutite de plata taxei pe valoare adăugată   41
  4.4.Plătitorii taxei pe valoare adăugată    44
  4.5.Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoare adugată   45
  4.6.Baza de impozitare     48
  4.7.Cotele de impozitare   50
  4.8.Regimul deducerilor taxei pe valoare adăugată      52
  4.9.Obligaţiile plătitorilor de TVA   55
  4.10.Controlul respectării regimului TVA    57
CAPITOLUL V 58
INFLUENŢA  TAXEI  PE VALOARE  ADĂUGATĂ ASUPRA GESTIUNII  FINANCIARE  LA
S.C.A.”SPAŢIAL”  58
  5.1.Taxa pe valoare adăugată asupra operaţiunilor de intrare      58
  5.2. Taxa pe valoare adăugată aferentă ieşirilor 59
  5.3. Corelaţiile  în care S.C.A. Spaţial intră cu bugetul public prin
  intermediul taxei pe valoare adăugată 59
  5.4. Aspecte privind repercusiunile taxei pe valoare adăugată ce pot avea
  loc asupra S.C.A. Spaţial  60
CAPITOLUL VI     63
CONCLUZII ŞI APRECIERI ASUPRA CONŢINUTULUI TEMEI ALESE ŞI A MODULUI DE
REALIZARE A LUCRĂRII   63
BIBLIOGRAFIE     64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu