Tipologia deciziilor de cumparare

CUPRINS
1.SUPERMARKETUL…………………………………………………….........3
                   1.1.                  Caracteristici                  ale
supermarketului.............................................................
....3
   1.2.  Diferenţe  faţă  de  alte  tipuri  de  magazine  de  desfacere   cu
amănuntul.............4
2. ETAPELE PROCESULUI DECIZIONAL AL
CONUMATORULUI……………………………………………………........….6
  2.1. Recunoaşterea nevoii de consum………………...…………….....................6
         2.1.1.   Factorii    care    duc    la    activarea    nevoii    de
consum……………….............7
        2.1.2.  Modelul  de   analiză   a   diferenţelor   individuale   ale
          consumatorilor    în    recunoaşterea     nevoii     de     consum
    ………………................8
                                                                        2.2.
Informarea..................................................................
...................................9
                                 2.2.1.                           Informarea
internă.....................................................................
.............9
                                  2.2.2.                          Informarea
externă.....................................................................
..........10
             2.2.3.    Factorii    care     influenţează     procesul     de
informare………..……………12
                                 2.3.                              Evaluarea
alternativelor..............................................................
.................15
       2.3.1. Stabilirea criteriilor de evaluare …………………….………………..15
       2.3.2. Determinarea ansamblului evocat …………………...........……….....17
                   2.3.3.           Alegerea           unei           reguli
 decizionale……………………….……..............20
                                                                       2.4.
   Cumpărarea...............................................................
   ..................................21
                                  2.4.1.                         Motivaţiile
cumpărării..................................................................
.......21
         2.4.2.   Rolul   membrilor   familiei    în    cadrul    procesului
decizional.....................22
               2.4.3.     Locul     magazinului     în      procesul      de
cumpărare.......................................23
         2.4.4.   Factorii   care   influenţează   decizia   de    cumpărare
..................................25
           2.4.5.Tehnici      de      sporire      a      vânzărilor      în
supermarket......................................25
                              2.5.                              Consecinţele
cumpărării..................................................................
.............26
3.  RISCURILE  PROCESULUI  DE  CUMPĂRARE  ŞI  STIMULAREA        SATISFACŢIEI
CUMPĂRĂTORULUI..........................................................30
             3.1.            Riscurile             procesului             de
cumpărare...............................................................30
                               3.2.                               Stimularea
cumpărătorului..............................................................
.............31
4.           TIPOLOGIA           DECIZIILOR           DE           CUMPĂRARE
.......................................35
                              4.1.                              Comportament
extensiv....................................................................
...........35
                              4.2.                              Comportament
limitat.....................................................................
.............36
                    4.3.                   Comportament                   de
rutină......................................................................
........38
5. STUDIU PRIVIND PROCESUL DECIZIONAL AL CONSUMATORULUI  ÎN SUPERMARKET
...............................................41
              5.1.              Billa              –              prezentare
generală....................................................................
......41
              5.2.             Crearea              cadrului              de
cercetare...................................................................
...42
             5.3.             Prelucrarea             şi             analiza
datelor.....................................................................
..45
Bibliografie................................................................
..........................................62
Anexe.......................................................................
............................................63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu