Elemente ale strategiei integrate privind dezvoltarea turismului rural in Romania

CUPRINS
                                                                        Pag.
Cap. 1.   ACTUALITATEA TEMEI ŞI ROLUL TURISMULUI RURAL
              ÎN ECONOMIA ROMÂNĂ……………………………...              3
        1.1.Elemente  ale  strategiei integrate privind dezvoltarea
                    turismului în Bistriţa-Năsăud……………………………               6
Cap. 2.   NOŢIUNI ŞI FORME DE TURISM ÎN MEDIUL RURAL
                        CU REFERIRE LA JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD……          16
              2.1. Modalităţi de eficientizare a producţiei şi
valorificarea
              resurselor naturale în relaţie cu dezvoltarea turismului cu
                  referire la judeţul Bistriţa-Năsăud…………………………           28
Cap. 3.   OFERTA TURISTICĂ ŞI CEREREA DE TURISM ÎN
                                MEDIUL RURAL ………………………………………...           33
                        3.1. Oferta turistică………………………………………...           33
                            3.1.1. Componentele destinaţiei turistice……………….
                                                                          33
                               3.1.2. Particularităţi ale ofertei………………………….
                                                                          35
                           3.1.3. Volumul ofertei…………………………………..          36
                         3.1.4. Structura ofertei………………………………….           36
                            3.1.5. Produsul turistic comercializat…………………...
                                                                          38
                      3.1.6. Tipuri de sate turistice……………………………          42
                   3.1.7. Tipuri de gospodării ţărăneşti……………………          48
                      3.2. Cererea de turism rural………………………………..          51
                          3.2.1. Particularităţi specifice cererii de turism
                                                        rural…..          52
                              3.2.2. Indicatorii cererii turistice……………………….
                                                                          54
                          3.2.3. Cuantificarea circulaţiei turistice………………..
                                                                          54
Cap. 4.   CONCEPT PROPRIU PRIVIND DEZVOLTAREA
                           TURISTICĂ ÎN SPAŢIUL RURAL …………………….           55
               BIBLIOGRAFIE………………………………………….          57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu