PRODUSELE SI OFERTA PE PIATA RODUSELOR AGROALIMANTARE

CUPRINS
CAPITOLUL I. CUNOAŞTEREA PIEŢEI ÎREPRINDERII……………………….…....1
      1.1.DEFINIREA PIEŢEI………………………………………………………….1
      1.2.PARTICIPANŢII ŞI MEDIUL PIEŢEI…………………………………….…3
      1.3.STUDIUL DE PIAŢĂ………………………………………………………...6
CAPITOLUL II. DIMENSIUNILE PIEŢEI ÎNTREPRINDERII……………………….11
      2.1.INDICATORII DE ESTIMARE A PIEŢEI…………………………………11
           2.1.1.CAPACITATEA PIEŢEI………………………………………….11
           2.1.2.RATA DE RESTAURAŢIE…………………………………….…12
           2.1.3.COTA DE PIAŢĂ………………………………………………....13
      2.2.DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A PIEŢEI……………………………………...14
      2.3.SEGMENTAREA PIEŢEI…………………………………………………...18
           2.3.1.PROBLEMATICA DEFINIRII……………………………………18
           2.3.2.ETAPELE DE SEGMENTARE A PIEŢEI………………………..19
      2.3.3.CRITERII DE SEGMENTARE…………………………………………...20
CAPITOLUL    III.    PRODUSELE    ŞI    OFERTA    PE     PIAŢA     RODUSELOR
AGROALIMANTARE………………………………………………………………..…23
      3.1.PROBLEMATICA CONCEPTUALĂ………………………………………23
      3.2.POTENŢAREA    ACTIVITAŢII    ECONOMICE     PRIN     PRODUSE     ŞI
OFERTĂ…………………………………………………………………………………36
      3.3.CONSIDERAŢII  PRACTICE  PRIVIND  PRODUSELE,  OFERTA  AGRICOLĂ   ŞI
AGROALIMENTARĂ      ÎN       ETAPA       ACTUALĂ       LA       NOI       ÎN
ŢARĂ………………………………………………………………………………….....42
CAPITOLUL   IV.   PREZENTARE   GENERALĂ   A   SOCIETĂŢII    COMERCIALE    DE
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MEHEDINŢI……………………………………..45
      4.1.FORMA DE ORGANIZARE …………………………………………….…45
      4.2.SEDIUL SOCIETAŢII……………………………………………………....45
      4.3.OBIECT DE ACTIVITATE PRINCIPAL…………………………………..45
      4.4.OBIECTE DE ACTIVITATE SECUNDARE……………………………….45
      4.5.SCURT ISTORIC…………………………………………………………....45
      4.6.ORGANIZAREA FUNCŢIONALĂ A SOCIETAŢII……………………....46
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACOPERIREA PIEŢEI DE CĂTRE PRODUSELE
SOCIETAŢII COMERCIALE S.C. I.L. S.A. MEHEDINŢI………...….51
CHESTIONAR…………………………………………………………………..53
      ANALIZA INFORMAŢIILOR……………………………………………….…55
CAPITOLUL VI. CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………….59
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………....60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu