ORGANIZAREA CONTABILITATII IMPOZITELOR SI TAXELOR LA BUGETUL STATULUI

                                   CUPRINS
Cap 1. GENERALITǍŢI  PRIVIND  IMPOZITELE  ŞI  TAXELE     5
  1.1. Impozitul şi taxa – definire şi caracteristici    5
  1.2. Elementele tehnice ale prelevărilor fiscale 9
  1.3. Clasificarea impozitelor şi taxelor    12
  1.4. Principiile impunerii 13
Cap 2. ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LA BUGETUL
STATULUI    17
  2.1. Documente privind evidenţa decontărilor cu bugetul statului  17
  2.2. Structura datoriilor şi creanţelor fiscale  18
  2.3.Contabilitatea impozitului pe profit    19
    2.3.1. Entităţile plătitoare de impozit pe profit    19
    2.3.2.Entităţile scutite de la plata impozitului pe profit 19
    2.3.3. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit  19
    2.3.4.Cotele de impozitare a profitului   22
    2.3.5.Calcularea impozitului pe profit    22
    2.3.6.Conturi utilizate  23
    2.3.7. Operaţii privind impozitul pe profit    24
  2.4.Contabilitatea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor      25
    2.4.1.Operaţii privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor     25
  2.5. Contabilitatea impozitului pe salarii  26
    2.5.1. Conturi utilizate 27
    2.5.2. Operaţii privind impozitul pe salarii   27
  2.6. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată   28
    2.6.1. Regimuri de impozitare 28
    2.6.2. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată     30
    2.6.3. Calcularea taxei pe valoarea adăugată   31
    2.6.4. Regimul deducerilor    31
    2.6.5. Perioada fiscală  32
    2.6.6.Documente utilizate     33
    2.6.7. Conturi utilizate 33
    2.6.8. Operaţii privind taxa pe valoarea adăugată    36
  2.7. Contabilitatea datoriilor din alte impozite, taxe şi vărsăminte
  asimilate 37
    2.7.1. Impozitul pe dividende 37
    2.7.2. Accizele    37
    2.7.3 Impozitele  şi taxele locale  38
    2.7.4.  Taxele vamale    38
    2.7.5. Fondul special pentru promovarea şi modernizarea turismului    38
    2.7.6.  Fondul special al drumurilor puplice   38
    2.7.7.Fondul special pentru sănătatea publică  38
    2.7.8.  Fondul pentru mediu   39
    2.7.9.  Alte fonduri speciale 39
    2.7.10. Conturi utilizate     39
    2.7.11. Operaţii privind alte impozite , taxe şi vărsăminte asimilate 41
Cap 3. STUDIU DE CAZ LA SOCIETATEA  “MONY ROM” S.R.L.    43
  3.1. Prezentarea generală a societăţii      43
  3.2. Monografie contabilă privind impozitele şi taxele virate la bugetul
  statului  44
  3.3. Registrul jurnal      45
Cap 4. CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE     49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu