Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

                                   CUPRINS
Cap. 1
CONTROLUL FINANCIAR AL CURŢII DE CONTURI,
PARTE COMPONENTĂ A CONTROLULUI
ACTIVITĂŢII ECONOMICO-SOCIALE
1.1. Istoria Curţii de conturi
.........................................................................
1.2. Locul Curţii de Conturi în sistemul autorităţilor publice
1.3. Organizarea şi conducerea Curţii de Conturi
1.4. Personalul Curţii de Conturi
Cap. II
TIPURI DE CONTROL EXERCITAT
DE CURTEA DE CONTURI
2.1. Atribuţiile de control ale Curţii de Conturi
      2.1.1. Obiectivele controlului exercitat de Curtea de Conturi
      2.1.2. Subiectele supuse controlului Curţii de Conturi
2.2. Forma controlului Curţii de Conturi
      2.2.1. Controlul financiar executat de Curtea de Conturi
               după închiderea exerciţiului bugetar
      2.2.2. Controlul financiar executat de Curtea de Conturi
               pe parcursul execuţiei bugetare
2.3. Atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii de Conturi
Cap. III
ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA
CONTROLULUI FINANCIAR EXERCITAT
PE PARCURSUL EXECUŢIEI BUGETARE
3.1. Organizarea şi efectuare controlului financiar
      exercitat de Curtea de Conturi pe parcursul execuţiei bugetare
3.2. Întocmirea actelor de control financiar
      3.2.1. Tipuri de acte de control financiar
      3.2.2. Reguli de întocmire a actelor de control financiar
3.3. Proceduri specifice de valorificare a actelor de control financiar
      în cazul controalelor efectuate pe parcursul execuţiei bugetare
Cap. 4
LUCRARE PRACTICĂ
Proces-verbal de constatare întocmit la Consiliul local al municipiului
Reşiţa
CONCLUZII
60 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu