IMPORTANTA RESURSELOR UMANE

CUPRINS
INTRODUCERE
                 CAPITOLUL 1.  IMPORTANŢA  RESURSELOR  UMANE
      1.1.  ROLUL  ŞI  PARTICULARITĂŢILE  RESURSELOR  UMANE  ÎN CADRUL
                                ORGANIZAŢIEI
               2. CONCEPTUL  DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
              3. OBIECTIVELE  MANAGEMENTULUI  RESURSELOR  UMANE
     CAPITOLUL 2.   ORGANIZAREA  EFICIENTĂ  A  ACTIVITĂŢII  DE  PERSONAL
          1. ELABORAREA  STRATEGIEI  ŞI  A  POLITICII  DE  PERSONAL
                  2. STABILIREA  NECESARULUI  DE  PERSONAL
         2.3. ASIGURAREA  NUMERICĂ  ŞI  CALITATIV     STRUCTURALĂ  A
                         NECESARULUI  DE   PERSONAL
  4. CALIFICAREA  ŞI  RIDICAREA  PREGĂTIRII  PROFESIONALE  A  PERSONALULUI
               2.5.   MOTIVAREA  ŞI  PROMOVAREA   PERSONALULUI
         6. EVALUAREA  PERFORMANŢELOR  ŞI  REMUNERAREA PERSONALULUI
               7. ASIGURAREA  CONDIŢIILOR  NORMALE  DE  MUNCĂ
               CAPITOLUL 3.   MANAGERII  ŞI  RESURSELE  UMANE
               3.1. PREGĂTIREA MANAGERIALĂ  A  CONDUCĂTORULUI
                 3.2. STILURI  DE  COMPORTAMENT  MANAGERIAL
               3.3. RAŢIONALIZAREA  ACTIVITĂŢII    MANAGERIALE
                   CAPITOLUL 4.  MOTIVAŢIE  ŞI  MANAGEMENT
                    1. MOTIVAŢIE  ŞI  COMPORTAMENT  UMAN
                         2. DIMENSIUNILE  MOTIVAŢIEI
                         3. CATEGORII  DE  MOTIVAŢII
                          4. SATISFACŢIA  ÎN  MUNCĂ
                 CAPITOLUL 5.  MANAGEMENTUL  ŞI  GRUPUL UMAN
                            5.1. GRUPUL  DE  MUNCĂ
                       5.2.  MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
                       CAPITOLUL 6.   STUDIU  DE  CAZ
                S.C. ″AUTOMOBILE DACIA-RENAULT″ S.A. PITEŞTI
APLICAŢIE PRACTICĂ
CONCLUZII
70 PAG

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu