Organizarea contabilitatii la Consiliul Mun

CUPRINS
|CAPITOLUL I                                                       |     |
|Consideraţii privind reforma în domeniul administraţiei publice   |2    |
|1.1. Unele direcţii ale reformei în domeniul administraţiei       |  2  |
|publice………………...                                                  |     |
|1.2. Rolul consiliilor locale în asigurarea administraţiei        |  8  |
|publice…………………...                                                 |     |
|1.3. Atribuţiile consiliului local…………………...…………………...……………       |10   |
|1.4. Structura organizatorică a consiliului municipal şi          |     |
|implicaţiile asupra organizării                                   |12   |
|contabilităţii…………………...…………………...………………                          |     |
|1.5. Atribuţiile compartimentului                                 |18   |
|financiar-contabil…………………...…………...                               |     |
|                                                                  |     |
|CAPITOLUL II                                                      |     |
|Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor la consiliul municipal     |21   |
|Timişoara                                                         |     |
|2.1. Evaluarea veniturilor administraţiei publice                 |21   |
|locale…………………………….                                                |     |
|2.2. Evaluarea cheltuielilor bugetelor locale potrivit            |27   |
|clasificaţiei bugetare………...                                      |     |
|2.3 Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli…………………………………...|37   |
|                                                                  |     |
|CAPITOLUL III                                                     |     |
|Organizarea contabilităţii la consiliul municipal Timişoara       |40   |
|3.1. Organizarea contabilităţii creditelor bugetare şi alimentării|     |
|cu mijloace băneşti a consiliului local…………………...…………………...……………  |40   |
|3.2. Organizarea contabilităţii domeniului public şi privat al    |     |
|unităţii administrativ                                            |45   |
|teritoriale…………………...…………………...…………………...………..                    |     |
|3.3. Salarizarea funcţionarilor publici………………………...…………………...     |48   |
|3.4. Organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti la consiliul  |56   |
|local……………...                                                     |     |
|3.5. Organizarea contabilităţii decontărilor cu furnizorii,       |     |
|creditorii şi cu bugetul statului şi bugetul asigurărilor         |59   |
|sociale…………………...…………………....                                      |     |
|3.6. Contabilitatea salariilor la Consiliul Local…………………...……………… |65   |
|3.7. Contabilitatea materialelor şi obiectelor de                 |67   |
|inventar………………….………                                               |     |
|3.8. Contabilitatea investiţiilor…………………...…………………...…………...      |75   |
|3.9. Monografie cu principalele operaţiuni pe luna martie         |78   |
|2001………………….                                                      |     |
|3.10. Întocmirea balanţei de verificări şi a dării de seamă asupra|     |
|execuţiei bugetare……..…………………...…………………...………………….……              |82   |

|CAPITOLUL V                                                       |     |
|Concluzii şi propuneri                                            |     |
|                                                                  |     |
|BIBLIOGRAFIE                                                      |     |
|                                                                  |     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu