Organizarea evidentei operative si evidentei contabile

                            CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………..  pag.1
CAP.1 ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE
ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ……………………………………………………… pag.3
      1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele  şi  faptele  de  comerţ…………..
         pag.3
      2. Conţinutul şi structura relaţiilor de decontare……………………... pag.8
CAP.2 CONTABILITATEA RELAŢIILOR DE  DECONTARE CU    FURNIZORII ŞI
CLIENŢII………………………………………………………pag.12
      2.1 Conţinutul, obiectivele şi factorii organizării contabilităţii
relaţiilor cu terţii…………………………………………………………………...pag.12
      2.2 Evaluarea decontărilor cu terţii………………………………………pag.14
      2.3 Tipuri de operaţii ce apar în desfăşurarea relaţiilor cu terţii
şi
sistemul de documente aferent acestora………………………………………….pag.15
      2.4 Reflectarea în contabilitate a relaţiilor de decontare cu
furnizorii…pag.18
            2.4.1 Contabilitatea achiziţiilor pe credit
comercial……………..pag.19
            2.4.2 Contabilitatea achiziţiilor pe baza efectelor
comerciale…..pag.25
            2.4.3 Contabilitatea datoriilor neexigibile din achiziţii pe
credit comercial……………………………………………………………………pag.27
            2.4.4 Contabilitatea sumelor acordate în avans şi a
ambalajelor de restituit……………………………………………………………pag.29
      2.5 Reflectarea în contabilitate a relaţiilor de decontare cu
clienţii…… pag.31
            2.5.1 Contabilitatea creanţelor din livrări şi prestaţii pe
 credit comercial………………………………………………………………….. pag.32
            2.5.2 Contabilitatea creanţelor neîncasate în termen…………..
pag.34
            2.5.3 Contabilitatea creanţelor din livrări şi prestaţii
pe baza efectelor comerciale…………………………………………………….. pag.35
            2.5.4 Contabilitatea creanţelor neexigibile………………………pag.37
CAP.3 REFLECTAREA ÎN CONTABILITATEA
             SC “NADA FLORILOR” SRL A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DE DECONTARE
CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII……………………………….pag.41
      3.1 Prezentarea generală a societăţii……………………………………..pag.41
            3.1.1 Scurt istoric………………………………………………….pag.41
            3.1.2 Strategia de dezvoltare……………………………………...pag.41
            3.1.3 Capitalul social………………………………………………pag.42
            3.1.4 Organizarea societăţii……………………………………….pag.42
      3.2 Studiu de caz contabil la SC “NADA FLORILOR” SRL…………..pag.43
CAP.5 CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………..pag.
ANEXE…………………………………………………………………………….pag.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu