STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A FIRMEI

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                  STRATEGIA DE INTERNAŢIONALIZARE A FIRMEI
          1.1. Internaţionalizarea şi globalizarea afacerilor
1.2. Natura, mecanisme şi motivaţii în procesul de internaţionalizare
                                        CAPITOLUL II
                     OPERAŢIUNILE  COMERCIALE COMBINATE
                 2.1. Operaţiunile în contrapartidă
2.2. Operaţiunile de reexport si swap
                                CAPITOLUL III
                   OPERAŢIUNILE  DE  PRELUCRARE  ÎN  LOHN
            3.1. Reexportul cu prelucrare. Operaţiunile de lohn
                              3.2. Contractarea în afacerile
internaţionale
           3.3. Contractul  de  lohn
           3.4 Rentabilitatea operaţiunilor de lohn
           3.5. Regimul  vamal  al  operaţiunilor  de  perfecţionare
      activă.
                        Admiterea temporară
                                CAPITOLUL IV
                        DERULAREA UNEI OPERAŢIUNI DE LOHN LA
                 S.C.  PASMATEX  CONF  INTERNAŢIONAL  S.A. TIMIŞOARA
           4.1. Prezentarea firmei. Activitatea
                        4.2. Managementul şi organizarea firmei
4.3. Situaţia  producţiei şi a exportului
4.4. Negociere şi contractare
4.5. Derularea operaţiunii de lohn
4.6. Calculul  preţului de export
4.7. Modalităţi de calcul a  profitabilităţii  operaţiunii  de  comerţ
exterior
                                BIBLIOGRAFIE
57 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu