Diagnosticarea strategica a societatii

CUPRINS
CAPITOLUL 1 2
  STRATEGIA FIRMEI - TRĂSĂTURI DEFINITORII    2
   1.1. Strategia şi managementul strategic  2
   1.2. Strategii folosite de organizaţii    11
   1.3. Formularea strategiilor   17
   1.4. Implementarea strategiilor      21
CAPITOLUL 2 23
  PREZENTAREA  S.C. MOARA LOULIS  S.A.  23
   2.1. Denumirea şi statutul juridic   23
   2.2. Istoricul firmei şi obiectul de activitate 23
   2.3. Organizarea structurală a S.C. MOARA LOULIS S.A. 25
   2.4. Descrierea generală a produselor S.C. MOARA LOULIS S.A.     29
   2.5.  Descrierea procesului tehnologic    32
   2.6.  Principalele echipamente folosite, starea lor   37
   2.7. Analiza diagnostic A S.C. MOARA LOULIS S.A.      38
CAPITOLUL 3 54
  DIAGNOSTICAREA STRATEGICĂ A S.C. MOARA LOULIS S.A.     54
   3.1. Organizarea mediului în care se desfăşoară activitatea
   întreprinderii      54
   3.2. Diagnosticul intern 62
CAPITOLUL 4 75
  ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LA S.C. MOARA LOULIS  S.A.    75
   4.1. Formularea misiunii firmei      75
   4.2.  Precizarea obiectivelor fundamentale      76
   4.3. Stabilirea opţiunilor (modalităţilor) strategice 78
   4.4. Descrierea opţiunilor strategice,  stabilirea resurselor de
   realizare a obiectivelor 78
   4.5. Precizarea termenelor     78
   4.6. Stabilirea avantajului competitiv    78
   4.7. Implementarea strategiei  78
BIBLIOGRAFIE     78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu