Organizarea structurala a SC

Cuprins
l.Contextul economico-social de abordare a problematicii specifice
firmei……………………………………………………………………………3 u7o3os
Il. Prezentarea generala a S.C Crinul S.A……………………………………………..8
2.1.Profilul de activitate, regimul juridic de functionare, forma de
proprietate a S.C. CRINUL S.A……………………………………….8
2.2. Organizarea structurala……………………………………………………..21
2.2.1. Organizarea structurala a S.C.CRINUL S.A………………………21
2.2.2. Organizarea structurala a activitatii de desfacere………………..27
2.2.2.1 Activitati specifice procesului de desfacere a S.C.CRINUL
S.A………………………………………28
2.2.2.2 Sistemul de organizare interna a compartimentului de
desfacere……………………………………31
2.2.2.3. Sistemul de relatii specific sistemului desfacerii produselor in
interiorul si exteriorul intreprinderii………………...35
2.3. Caracterizarea actrivitatii economice a S.C. CRINUL S.A……………...40
2.4. Analiza critica a organizarii actuale a activittaii de desfacere a
S.C. CRINUL S.A………………………………………………….48
2.5. Elemente specifice procesului tehnologic de fabricatie a produselor
care definesc profilul unitatii……………………………………..59
III. Analiza realizarii activitatii de desfacere a productiei
in cadrul S.C. CRINUL S.A……………………………………………………………..64
3.1. Analiza mediului concurential pentru desfasurarea activitatii de
desfacere pe 2001…………………………………………………………….64
3.2. Analiza actiunilor promotionale desfasurate in 2001, efortul antrenat
si efectele economice obtinute………………………………..69
3.3. Analiza volumului desfacerilor pe total si pe structura
in anul 2001; caile de distributie folosite………………………………………..74
3.4. Dinamica stocurilor de produse finite in raport cu limitele estimate
pe 2001…………………………………………………………………..85
3.5. Analiza modului de organizare a livrarilor de produse si de servire a
clientilor in 2001……………………………………………………..89
3.6. Elemente caracteristice desfacerii productiei la S.C. CRINUL S.A……..93
IV. Modul de fundamentare si de realizare a programelor de desfacere a
productiei in cadrul S.C. CRINUL S.A. pe anul 2002…………103
4.1. Caracterizarea mediului concurential in care urmeaza a se realiza
desfacerea productiei unitatii in 2001……………………………103
4.2. Actiuni promotionale propuse pentru aplicarea in vederea stimularii
vinzarii produselor, efortul necesar pentru realizare si efectele economice
estimate………………………………………105
4.3. Modul de estimare a volumului desfacerilor in anul 2002
in cadrul S.C. CRINUL S.A. ; cai de distributie -; vinzare
prevazute………..110
4.4. Analiza critica a reazlizarii desfacerilor in 2002…………………………..117
4.5. Masuri propuse pentru imbunatatirea activitatii de desfacere si
extinderea vinztrilor de produse ale S.C. CRINUL S.A. pentru anul 2002 si
in perspectiva………………………...…………………….125
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………….130

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu