EFICIENTA ACTIVITATII ECONOMICE

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
Caracterizarea  şi  particularităţile  sectorului  alimentar  în  condiţiile
economico-sociale actuale …………………………………………………………………………………1
CAPITOLUL I SPECIFICUL COMERŢULUI CU MĂRFURI ALIMENTARE
      1.1. Caracterizarea pieţei mărfurilor alimentare ……………………………....4
      1.2. Problema alimentării şi evoluţii …………………………………………..6
      1.3. Protecţia consumatorului de bunuri alimentare …………………………..9
      1.4. Clasificarea mărfurilor alimentare ……………………………………….11
CAPITOLUL II – CADRUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. KANDIA S.A.
      2.1. Prezentarea generală …………………………………………………..…12
      2.2. Patrimoniul la constituire şi în prezent …………………………………..13
           2.2.1. Statutul societăţii S.C. KANDIA S.A. …………………………16
      2.3. Management şi organizare ……………………………………………….17
      2.4. Surse de materii prime …………………………………………………...19
      2.5.  Gradul  de  mecanizare   şi   automatizare   a   procesului   de
producţie………...22
      2.6.  Forţa  de  muncă  şi  gradul  de  calificare   al   personalului
…………………..28
CAPITOLUL III – ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. KANDIA S.A.
      3.1. Ratele de structură ale bilanţului …………………………………………32
           3.1.1. Ratele de structură ale activului ………………………………..32
           3.1.2. Ratele de structură ale pasivului ……………………………….34
      3.2. Analiza indicatorilor valorici de rezultate ……………………………….36
      3.3. Ratele de rentabilitate ……………………………………………………40
           3.3.1. Ratele de rentabilitate comercială ……………………………...41
           3.3.2. Ratele de rentabilitate economică ……………………………...42
           3.3.3. Ratele de rentabilitate financiară ………………………………44
      3.4. Productivitatea muncii …………………………………………………...45
      3.5. Evoluţia şi structura costurilor şi preţurilor ……………………………...47
CAPITOLUL IV – PROGNOZA DEZVOLTĂRII ECONOMICE
      4.1. Strategia dezvoltării activităţii economice ……………………………….57
      4.2.  Dezvoltarea  producţiei  în  raport  cu  cererea  şi  concurenţa
…………….58
      4.3. Măsuri de îmbunătăţire a activităţii prin integrarea economică şi
perfecţionarea procesului de producţie şi de muncă ……………………………….59
CONCLUZII ………………………………………………………………………62
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………….64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu