Optimizarea utilizarii capacitatii de productie

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1   INTRODUCERE: STADIUL DE DEZVOLTARE ACTUAL AL INDUSTRIEI
ALIMENTARE IN ROMANIA…………    3
        1. Locul si rolul industriei alimentare
                in economia tarii noastre……………………………………  3
        2. Volumul  si dinamica ramurii in crearea PIB………………  4
        3. Capacitatea ramurii de a atrage si
                 a utiliza forta de munca …………………………………… 5
        4. Capacitatea ramurii de a aduce profit ………………………..  6
        5. Structura industriei alimentare ……………………………… 8
CAPITOLUL 2   CAPACITATEA DE PRODUCTIE…………………      9
      2.1.   Ce reprezinta capacitatea de productie………………………… 9
      2.2.   Indicatorii tehnico-economici de utilizare
                   a capacitatii de productie ……………………………………… 11
      2.3.   Exprimarea capacitatii de productie……………………………   12
      2.4.   Determinarea locurilor inguste………………………………… 13
CAPITOLUL    3      FACTORI    DE    DETERMINARE    A     CAPACITATII     DE
PRODUCTIE………………………………………………………….. 21
        1. Factori majori de determinare a marimii
                capacitatii de productie ………………………………………...    21
        2. Caracteristicile tehnico-productive ale diferitelor
                verigi de productie ……………………………………………..  22
        3. Fondul de timp maxim disponibil…………………………….. 25
        4. Indicatori de utilizare intensive a capacitatii de  productie…….
           27
        5. Calitatea materiei prime si a produselor finite…………………   31
        6. Structura sortimentala a fabricatiei…………………………….   33
        7. Organizarea productiei si a muncii.Normarea muncii …………  34
CAPITOLUL    4      S.C.    “    SIMULTAN     “     SRL     –     PREZENTARE
GENERALA………………………………………………………………… 35
        1. Prezentarea S.C. “ SIMULTAN” SRL…………………………   35
        2. Structura materiei prime………………………………………..    37
        3. Structura de productie…………………………………………. 43
CAPITOLUL 5    ANALIZA CAPACITATII DE PRODUCTIE LA
S.C. “ SIMULTAN “ SRL………………………………………………….    51
        1. Calculul capacitatii de productie………………………………      51
        2. Analiza capacitatii de productie……………………………….      53
              1. Analiza capacitatii de productie in perioada
                 ianuarie – septembrie 2000………………………………………..  53
              2. Analiza capacitatii de productie in perioada
                 octombrie – decembrie 2000……………………………………..   53
        3. Cai de optimizare a utilizarii capacitatii de productie la S.C.
           Simultan S.R.L………………………………………………… 55
              1.  Optimizarea  gradului  de  utilizare  a   capacitatii   de
                 productie
                 prin cresterea utilizarii fortei de munca……………………………     55
              2. Optimizarea gradului de utilizare a capacitatii de
                 productie prin restructurarea numarului de muncitori……………..
           59
           5.3.3.      Optimizarea gradului de utilizare a  capacitatii  de
      productie
                 prin extinderea pietei……………………………………………..    60
           5.3.4.      Optimizarea gradului de utilizare a  capacitatii  de
      productie
                 prin imbinarea celor trei metode…………………………………      65
CAPITOLUL 6   CONCLUZII…………………………………………..    70
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..    72

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu