ALEGEREA MEDIILOR DE COMUNICARE PROMOTIONALA

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
                          3
Capitolul 1    Aspecte teoretice privind mediile de comunicaţie
promoţională 5
                  1.1. Sistemul de comunicaţii al firmei şi activitatea
promoţional          5
                  1.2. Definirea, obiectivele şi rolul promovării
                            8
                  1.3. Etapele realizării unor comunicări eficiente
                  9
Capitolul 2     Structura activităţii promoţionale
               14
                  2.1. Publicitatea
                                          14
                  2.2. Promovarea vânzărilor
                         21
                  2.3. Relaţiile publice
                          25
                  2.4. Manifestările promoţionale
                               25
                  2.5. Forţa de vânzare
                                          27
                  2.6. Marketingul direct
                                    28
                    2.7. Utilizarea mărcilor
                         31
                    2.8. Design-ul şi ambalajul
                          32
Capitolul 3     Strategii promoţionale
                             34
                     3.1.  Importanţa  elaborării   strategiei   pomoţionale
                         34
                     3.2.      Variantele      strategiei      promoţionale
                               34
                      3.3.    Operaţionalizarea    politicii    promoţionale
                           42
                             3.3.1.   Definirea   obiectivelor   activităţii
promoţionale, selecţia,
                    mijloacelor, tehnicilor  promoţionale  şi  agenţilor  de
        piaţă vizaţi   42
                            3.3.2.  Modalităţi  de  stabilire  a   bugetului
promoţional                 44
                             3.3.3.    Elaborarea    mix-ului    promoţional
                            47
                            3.3.4.  Controlul  şi   evaluarea   rezultatelor
activităţii
                                                                promoţionale
                                            48
Capitolul 4   Prezentarea generală a SC HARMOPAN SA Miercurea-Ciuc  50
          4.1. Istoricul întreprinderii şi obiectul de activitate al
societăţii                   50
          4.2. Principalele produse ale firmei
                                 52
          4.3. Promovarea produselor la S.C. HARMOPAN S.A. Miercurea-
Ciuc     55
                         4.3.1.        Poziţionarea         pe         piaţă
                                      55
                                        4.3.2                        Clienţi
                                              55
                           4.3.3.           Principalii           concurenţi
                                      56
                      4.3.4.     Misiunea     şi     obiectivele      firmei
                                56
                         4.3.5.        Strategii        de        dezvoltare
                                     57
                               4.3.6.              Analiza              SWOT
                                     58
                                    4.3.6.1.           Puncte           tari
                                           58
                                   4.3.6.2.           Puncte           slabe
                                         58
                                        4.3.6.3.                Oportunităţi
                                          58
                                         4.3.6.4.                 Ameninţări
                                         59
                            4.3.7.        Mix-ul        de         marketing
                                    59
                               4.3.7.1.       Politica       de       produs
                                      59
                                4.3.7.2.       Politica       de        preţ
                                         59
                              4.3.7.3.     Politica      de      distribuţie
                                      60
                                4.3.7.4.        Politica        promoţională
                                    60
       4.4. Programul promoţional a S.C. HARMOPAN S.A cu privire la
lansarea
 pe piaţă a noilor Napolitane sub marca “CRACK”
                   62
Concluzii şi recomandări
                                        65
BIBLIOGRAFIE
                                   67