PREMISELE CULTURII ORGANIZATIONALE

CUPRINS
              CAPITOLUL I   PREMISELE CULTURII ORGANIZATIONALE
    1.1. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ - DELIMITĂRI CONCEPTUALE
     1.2.TIPURILE DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ
    1.3. INFLUENŢA CULTURII ASUPRA PERFORMANŢELOR ORGANIZAŢIEI MILITARE
      CAPITOLUL 2  SCHIMBAREA ORGANIZATIEI MILITARE DIN PRISMA CULTURII
                               ORGANIZATIONALE
    2.1.  MODALITĂŢI DE MANIFESTARE A CULTURII ORGANIZAŢIONALE
    2.2. Schimbarea în organizaţiA MILITARĂ
 2.3.  PRINCIPIILE SCHIMBĂRII CULTURII ORGANIZAŢIEI MILITARE DIN PERSPECTIVA
                             TEORIEI LUI  COOPER
   4. MODELE Şl METODE DE OPERAŢIONALIZARE A SCHIMBĂRILOR ORGANIZAŢIONALE
     CAPITOLUL 3  ANALIZA SCHIMBARII CULTURII ORGANIZATIEI  MILITARE PRE
                   SI POST INTEGRARII IN STRUCTURILE NATO
       3.1.  Modelul luptătorului modern – MODALITATE DE MATERIALIZARE A
SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIEI
       3.2. aNALIZA privind schimbarea  culturii  organizaţiei  militare  în
contextul integrării în structurile nato
                                  CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
60 pagini