Viitorul si evolutia politicii de mediu in Romania

                                   Cuprins
Partea I
I. Evolutia politicii de mediu
        1. Baza legală a politicii de mediu
        2. Principiile politicii de mediu
        3. Principalii actori ai politicii de mediu
II.Programe de actiune pentru mediu  –  cadrul  general  de  implementare  a
politicii de mediu
III. Instrumentele politicii de mediu
        1. Instrumente legislative
        2. Instrumente financiare  (fondul  de  coeziune,  programul  LIFE,
           initiativa comunitara INTERREG, programul ISPA)
        3. Instrumente de constientizare si informare (schema de management
           si audit ecologic, eticheta eco, agentia europeana pentru mediu)
        4. Taxele si impozitele de mediu
IV. Strategiile in domeniul politicii de mediu
        1. Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabila
        2. Strategia europeană pentru mediu şi sănătate (SCALE)
        3. Strategia tematica pentru managementul deseurilor  Programul  de
           promovare a ONG-urilor active în domeniul protecţiei mediului
        4. Politica Integrată a Produselor (PIP)
        5. Acordurile voluntare de mediu
        6. Conventia de la Aarhus
V. Viitorul politicii de mediu
VI. Bibliografie
Partea a II – a
I. Evolutia politicii de mediu in Romania
II. Organizarea politicii de mediu in Romania
        1. Cadrul institutional
        2. Legislatia de mediu
        3. Conventii si acorduri internationale la care Romania este parte
        4. Normele si standardele de mediu in Romania
        5. Finantarea protectiei mediului in Romania
III. Evolutia negocierilor de aderare si transpunerea acquis-ului comunitar
VI. Bibliografie
Partea a III – a
      Concluzii
Comparatie intre politica de mediu in U.E. si politica de mediu in Romania
Bibliografie
pagini 54