Comunicare manageriala. Relatia management-sindicate

                                   Cuprins
                 1. Comunicarea managerială – caracterizare
           1.1. Comunicarea managerială – conţinut, context, relaţie
                 1.1.1. Conţinut şi relaţie
                 1.1.2. Contextul comunicării
           1.2.  Comunicarea  directă  sau  indirectă,   intenţionată   sau
           involuntară
                 1.2.1.   Comunicarea    intenţionată    sau    involuntară.
                 Ireversibilitatea comunicării.
                 1.2.2. Comunicarea interumană
                 1.2.3. Comunicarea – relaţie, grup, structură
           1.3. Modele ale procesului comunicării
1 1.3.1. Elemente de bază în procesul comunicării
                 1.3.2. Modelul lui Norbert Wiener
                 1.3.3. Modelul Aurel Iftimescu
                 1.3.4. Modelul Cândea
                 1.3.5. Modelul Prutianu
           1.4. Comunicarea în cadrul firmei
                 1.4.1 Reţele de comunicaţie
                 1.4.2. Tipologia comunicării
                          2. Comunicarea în afaceri
                       2.1. Comunicarea orală
                            2.1.1. Limbajul verbal
                                  2.1.1.1. Vorbirea
                                  2.1.1.2. Ascultarea
                            2.1.2. Limbajul feţei şi al trupului
                                  2.1.2.1. Postura
                                  2.1.2.2. Mimica
                                  2.1.2.3. Gestica
                            2.1.3. Proxemica în afaceri
                                  2.1.3.1.   Introducere   în   problematica
                            instinctului teritorial
                                  2.1.3.2. Spaţiul interpersonal
                                  2.1.3.3.  Aspecte  teritoriale   la   masa
                            tratativelor
                 2.2 Relaţiile publice
                            2.2.1. Comunicatul de presă
                            2.2.2. Dosarul de presă
1 2.2.3. Conferinţa de presă
                            2.2.4. Publi-redacţionalul
                            2.2.5. Eveniment: aniversarea companiei
                            2.2.6. Anunţul la mica publicitate
                            2.2.7. Regula celor 5 W
                       2.3. Comunicarea scrisă în afaceri
                            2.3.1. Cinci reguli de etichetă
                            2.3.2. Papetăria companiei. Hârtia antet
1 2.4. Comunicarea în domeniul financiar
                            2.4.1. Definire
                            2.4.2. Funcţiile comunicării financiare
2 2.4.3. Aspecte legale
3 2.4.4. Identificarea publicului
                            2.4.5. Suporturi de comunicare financiară
      3. Tehnici de utilizare a creativităţii grupului
                       3.1. Tehnici de comunicare în grup
                       3.2. Tehnici de comunicare utile procesului
                 managerial
                            3.2.1. Tehnici de brainstorming
                                  3.2.1.1. Organizarea reuniunii
                                  3.2.1.2. Semnificaţia ansamblului produs
                                  şi meditaţia asupra acestuia
2 3.2.2. Dispozitivul Phillips 6 x 6 sau pm
                            3.2.2.1. Organizarea exerciţiului
                                  3.2.2.2. Discuţiile din interiorul
                            grupurilor mici
1 3.2.2.3. Prezentarea rapoartelor
1 3.2.2.4. Sinteza dărilor de seamă
                                  3.2.2.5. Variante
                            3.2.3. Discuţia de tip panel
                                  3.2.3.1. Faza de organizare
                                  3.2.3.2. Faza de discuţie în cadrul
                                  panelului
                                  3.2.3.3. Faza de discuţie generalizată
                                  3.2.3.4. Variante
                            3.2.4. Tehnica turului de masă
                            3.2.5. Reunirea prin metoda “percutării”
                            3.2.6. Cele şapte schimbări
                                  3.2.6.1. Desfăşurarea exerciţiului
                                  3.2.6.2. Exploatarea exerciţiului: fază
                                  colectivă
                                  3.2.6.3. Variante
                            3.2.7. “Broasca-ţestoasă”
                                  3.2.7.1. Faza discuţiei în cadrul
                                  subgrupurilor
                                  3.2.7.2. Faza de aplicare a procedurii de
                                  tip “broască-ţestoasă”
                   4. Comunicarea În procesul de negociere
                       RELAŢIA MANAGEment – SINDICATE
               4.1. Stilul de comunicare
               4.2. Obiective şi interese ale sindicatului
               4.3. Poziţia managementului firmei în raport cu angajaţii
               4.4. Conflictul de muncă şi negocierea
               4.5. Etapele şi importanţa negocierii
                        5. COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
               5.1. Context cultural
               5.2. Cultura de schimb
               5.3. Diferenţele culturale în lume
                    5.3.1.  Diferitele  moduri  de  gândire,  sentimente  şi
           comportament
                    5.3.2. Caracteristicile culturale ale unor ţări europene
               5.4. Europa – diferenţe nord-sud
               5.5. Studiu de caz: Borg-Warner Chemicals
5. Concluzii
   Bibliografie
   Pagini 108