COMUNICAREA GUVERNAMENTALA INTRE EDUCATIE CIVICA SI PROPAGANDA

CUPRINS
 INTRODUCERE  / 4
CAPITOLUL I. COMUNICAREA
GUVERNAMENTALǍ, PREZENTARE GENERALǍ  /
6
1.1.Comunicarea guvernamentală, formă
a comunicării publice  / 6
1.2.Definirea şi caracteristicile
comunicării guvernamentale  / 7
1.3.Relaţiile publice, expresia
practică a comunicării guvernamentale
/  9
1.3.1.Activitatea guvernamentală de
relaţii publice  /  11
1.4.Campaniile de comunicare  / 12
      1.4.1.Campaniile de informare de
interes general  / 12
CAPITOLUL  II. INFORMAREA PUBLICǍ ÎN
INSTITUŢIILE PUBLICE /  14
2.1. Rolul informǎrii/comunicării în
instituţiile publice / 14
2.2. Specificul informării publice în
activitatea guvernamentală  / 14
2.3. Expresia liniară a comunicării
guvernamentale  /  16
2.3.1.Mediatizarea vieţii politice  /
19
2.3.2.Mass-media - componenta
fundamentală a campaniei de comunicare
 / 20
2.3.3.Electoratul - un tip distinct de
public  / 23
2.3.4. Efectele acţiunii
guvernamentale şi interesul public  /
24
    2.3.4.1.Comportamentul de vot  /
25
    2.3.4.2.Absenteismul  / 27
CAPITOLUL  III. PROMOVAREA SERVICIILOR
OFERITE PUBLICULUI  /  28
3.1.Publicitatea serviciilor publice
/  28
3.2.Propaganda, formă de comunicare
persuasivă  / 29
3.2.1.Persuasiunea  /  29
    3.2.1.1.Persuasiunea şi
condiţionarea publicului  /  30
    3.2.1.2.Argumentul autorităţii,
formă de convingere prin discurs  / 31
3.2.2.Propaganda politică  /  31
    3.2.2.1.Definirea propagandei  /
31
    3.2.2.2.Caracteristicile
propagandei: tipuri, legi, evoluţie  /
 32
3.2.3.Publicitatea politică  / 34
    3.2.3.1.Publicitate versus
propagandă  /  34
    3.2.3.2.Publicitatea politică, un
nou domeniu de acţiune   /  35
    3.2.3.3.Omul politic, o marja?   /
 35
    3.2.3.4.Etica publicităţii
politice   /  37
3.3.Personalizarea serviciului public
prin marketing politic   / 37
3.4.Strategii   de    mediatizare    a
serviciului public  / 39
CAPITOLUL  IV. STUDIU DE CAZ : COMUNICAREA GUVERNAMENTALĂ PENTRU REVIZUIREA
CONSTITUŢIEI ÎNTRE EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI PROPAGANDĂ  /  41
4.1 Analiza de conţinut, premise
teoretice  / 41
4.2. Prezentarea şi analiza datelor
/ 51
4.2.1.Analiza pe ziarul Adevărul  / 51
4.2.2.Analiza pe ziarul Evenimentul
Zilei  /  57
4.2.3.Analiza pe ziarul România Liberă
  / 65
4.2.4.Analiza comparativă a ziarelor
/ 73
4.2.5.Studii de obiectivitate a
analizei de conţinut / 77
4.2.6.Concluzii ale monitorizării  /
78
Concluzii   / 82
Bibliografie  / 84