Romania in Context Geopolitic si Geostrategic European si Mondial

CUPRINS
INTRODUCERE
Geopolitica – geoeconomie
Structura lucrării
A. Componenta politică
Evaluarea componentei politice
PROBLEME MACROECONOMICE
SECTORUL EXTERN
PROBLEME STRUCTURALE
CONCLUZII
I. Mediul internaţional de securitate
II. STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
III. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord - NATO
IV. Politica Europeana de Securitate şi Apărare (PESA)
V. OSCE
VI. Organizaţia Naţiunilor Unite
VII. Relaţiile cu vecinii
CONCLUZII
121 pagini