RELATII PUBLICE SI MASSMEDIA

CUPRINS
    Introducere
............................................................................
..1
     Relaţiile
publice.....................................................................
..4
       1.
  Definiţii.................................................................
  .........................4
       2.                                                      Organizaţiile
  .........................................................................5
       3.
  Publicul..................................................................
  ........................6
     Relaţiile        publice         şi         activităţile         conexe
............................................8
       1.                                                       Publicitatea
  ..........................................................................
  8
       2.
  Reclama...................................................................
  .....................9
       3.                         Afacerile                          publice
  ........................................................................10
       4.
  Promoţiunea...............................................................
  .................11
       5.                                                           Lobby-ul
  ..........................................................................
  ...........11
       6.                           Strângerea                            de
  fonduri............................................................11
       7.
   Marketingul...............................................................
   .................12
       5.                                                             Scurtă
  sinteză...................................................................
  ..........13
     Să     cunoaştem     sistemul     mass-media     şi     actorii     săi
...........................13
       1.                            Presa                            scrisă
  ........................................................................13
       2.                                                              Presa
  audiovizuală..............................................................
  ..14
       3.                          Organigrama                          unei
  redacţii..............................................................16
    Valorile
jurnaliştilor...............................................................
....................................18
       1.                                                         Libertatea
  presei....................................................................
  ....18
       2.                Calităţile                unei                ştiri
  ....................................................................20
    Relaţia dintre jurnalişti şi specialiştii
    în    relaţii    publice    -    între    cooperare     şi     conflict
.............................. 21
       1.         Radiografia         unei         imagini          negative
  ..........................................22
       2. Imaginea specialiştilor în relaţii publice în
       mediile                      ziariştilor                       români
  ............................................................24
         2.1.      Prezentarea      răspunsurilor       la       chestionare
    ............................25
         2.2.                                                      Concluzii
    .................................................................. 26
       3. Imaginea jurnaliştilor
       în     mediile     specialiştilor     din      relaţiile      publice
  ................................27
         3.1.      Prezentarea      răspunsurilor       la       chestionare
    .............................27
         3.2.                                                      Concluzii
    ........................................................................
    ..29
       4.                                                            Sinteză
  ..........................................................................
  ..........31
    Relaţiile                           cu                            presa
.............................................................31
       1.    Avantajele    şi    dezavantajele     diferitelor     suporturi
  mediatice..........31
       2.  Ce  aşteaptă  jurnaliştii   de   la   practicienii   in   relaţii
  publice........ 34
     Organizarea               biroului               de               presă
............................................35
       1.                Misiune                şi                 obiective
  ...............................................................35
       2.                        Activităţi                        specifice
  .................................................................35
         2.1. Căutarea şi selectarea informaţiilor
         în                                                       interiorul
    organizaţiei............................................................
    35
         2.2. Crearea şi reactualizarea
         documentelor     de     bază     referitoare     la     organizaţie
    ..........................36
         2.3. Pregătirea materialelor şi organizarea
         manifestărilor                     pentru                     presă
    ...................................................... 37
         2.4.   Crearea   de    contacte    individuale    cu    jurnaliştii
    .......................38
         2.5.    Căutarea    şi     selectarea     informaţiilor     externe
    .........................38
       3.          Organizarea          biroului          de           presă
  ................................................38
         3.1.                                                       Alegerea
    spaţiului..............................................................3
    8
         3.2.              Dotarea              cu               echipamente
    ................................................39
         3.3. Stabilirea numărului de membri
         şi                    repartizarea                    activităţilor
    .....................................................39
       4.           Membrii           biroului           de            presă
  ......................................................40
         4.1.                      Selectarea                      membrilor
    ....................................................40
         4.2.  Aptitudinile  unui  reprezentant   al   biroului   de   presă
    ...............41
         4.3.        Sarcinile         membrilor         biroului         de
    presă...............................41
         4.4.          Purtătorul           de           cuvânt           al
    organizaţiei...................................42
     Fişierele                           de                            presă
............................................................ 45
       1.         Clasificarea         fişierelor          de          presă
  .............................................45
         1.1.     Fişierele     pentru      instituţiile      de      presă
     ...............................45
         1.2.       Fişierele        referitoare        la        jurnalişti
     .....................................45
       2.          Întocmirea          fişierelor          de          presă
   ..............................................46
       3.          Conţinutul          fişierelor          de          presă
  ...............................................47
       4.          Arhivarea          fişierelor          de           presă
  ................................................48
       5.         Reactualizarea         fişierelor         de         presă
  .........................................48
       6.                                                         Utilizarea
  fişierelor...............................................................4
  9
     Comunicatul                          de                           presă
......................................................50
       1.                                                     Caracteristici
   generale..........................................................50
       2.             Clasificarea             comunicatelor              de
  presă......................................51
         2.1.                                          Comunicatul-invitaţie
    .....................................................51
         2.2.                         Comunicatul                         de
    reamintire..............................................52
         2.3.                                              Comunicatul-anunţ
    .........................................................52
         2.4.                     Comunicatul                      statistic
    ......................................................53
         2.5.             Comunicatul              de              informare
    ..............................................53
         2.6.                      Comunicatul                       politic
    ....................:...................................54
         2.7.                                                    Comunicatul
    oficial.........................................................54
         2.8.                                                    Comunicatul
    d'arriereplan..............................................54
         2.9.       Comunicatul       de       luare       de        poziţie
    ......................................54
         2.10.
    Erata...................................................................
    ...........54
         2.11.     Comunicatul     pentru     radio      şi      televiziune
    .........................55
         2.12.                       Comunicatul                       video
    .......................................................55
       3.       Etapele       realizării       unui       comunicat       de
  presă..............................55
         3.1.        Pregătirea        comunicatului        de         presă
    ..................................55
         3.2.            Redactarea             comunicatului             de
    presă..................................57
            3.2.1.
        Titlul...............................................................
        ........57
            3.2.2.                                              Intertitlul
        ...............................................................58
            3.2.3.
        Textul...........................................................58
            3.2.4.                                                   Stilul
        comunicatului................................................60
            3.2.5.      Prezentarea      comunicatului       de       presă
        ......................62
         3.3.                                                      Aprobarea
    comunicatului................................................65
         4.                                                        Difuzarea
    comunicatului....................................................66
                                                                          5.
  Evaluarea.................................................................
  ...........68
    Dosarul                            de                             presă
..............................................................69
       1.                                                     Caracteristici
  generale...........................................................69
       2.          Tipologia          dosarelor           de           presă
  ................................................70
       3.               Conţinutul               dosarului                de
  presă................................................71
       4.                             Reguli                              de
  prezentare......................................................
  .......73
         4.1.                                                        Coperta
    ........................................................................
    ....73
         4.2.
    Textul..................................................................
    ...........73
       5.               Difuzarea                dosarului                de
  presă....................................................74.
     Conferinţa                           de                           presă
.........................................................75
       1.         Pregătirea          conferinţei          de          presă
  .......................................... 77
         1.1.                      Alegerea                       momentului
     .................................................77
         1.2.        Stabilirea        locului        de         desfăşurare
     ..................................78
  3.               Stabilirea               listei               invitaţilor
     ...........................................79
  4. Redactarea şi trimiterea invitaţiilor ..............................80
         1.5.                    Redactarea                    documentaţiei
     ...........................................82
         1.6.          Pregătirea          materialelor           ajutătoare
     .................................82
         1.7.                                                     Pregătirea
     discursului.............................................. ...83
            1.7.1.                                            Intervievarea
        .....................................................84
            1.7.2.                                             Documentarea
        ................................................... 84
            1.7.3.       Definitivarea       obiectivelor       discursului
        ........................85
            l  .7.4.   Organizarea   materiei   şi   scrierea   discursului
        ................ 85
         1.8. Pregătirea reprezentanţilor organizaţiei
         care              participă              la              conferinţă
    .................................................86
            1.8.1.             Apariţiile             în             public
        ...............................................87
            1.8.2.                      Comunicarea                      cu
        jurnaliştii......................................88
         1.9.     Pregătiri     şi     verificări     de     ultimă      oră
     ................................89
       2.              Desfăşurarea              conferinţei              de
  presă..................................... 90
         2.1.                     Primirea                     jurnaliştilor
    ..................................................90
         2.2.                                                    Deschiderea
    conferinţei..............................................90
         2.3.                   Discursul                   reprezentantului
    organizaţiei............................91
         2.4.                                                    întrebările
    ..................................................................92
         2.5.                                                     închiderea
    conferinţei..................................................94
         2.6.                                                       Dialogul
    informai......................................................94
       3.                                                          Evaluarea
  ..........................................................................
  ..........95
    Revista
presei...............................................................96
       1.              Tipologia               revistei               presei
  ...................................................97
       2.                  Metode                  de                  lucru
  ..............................................................98
    Comunicarea pentru radio şi televiziune .............................99
       1.       Acceptarea        participării        într-o        emisiune
  ................................100
       2.          Tehnici          ale          intervenţiilor           în
  audiovizual................................100
         2.1.                                                     Pregătirea
    interviului................................................101
         2.2.            Interacţiunea            cu             jurnaliştii
    ........................................101
         2.3.                     Conţinutul                     interviului
    ..............................................102
    Vizita            şi            voiajul            de             presă
............................................... 104
       1.                      Caracteristici                       generale
  ...................................................104
       2.                         Etape                          preliminare
  ......................................................... 105
         2.1.                                                     Stabilirea
    subiectului................................................ 106
         2.2.        Obţinerea        acordului         de         principiu
    .................................106
         2.3.           Calcularea            bugetului            estimativ
    ................................... 106
            2.3.1.                    .Stabilirea                    listei
        invitaţilor..................................... 107
            2.3.2. Alegerea perioadei  şi  a  duratei  voiajului  de  presă
        ....107
            2.3.3.      Alegerea       mijloacelor       de       transport
        .......................108
            2.3.4.                                                 Alegerea
        hotelului...........................................108
            2.3.5.                                                     Alte
        cheltuieli................................................109
       3.                                                         Stabilirea
  programului.....................................................110
       4.        Redactarea        şi        trimiterea         invitaţiilor
  .......................................110
       5.               Pregătirea               voiajului                de
  presă.............................................111
         5.1.                         Transportul                         şi
    cazarea.................................................111
         5.2.      Pregătirea      materialelor       destinate       presei
    ..........................112
         5.3.        Pregătirea        reprezentanţilor         organizaţiei
    ........................ .112
         5.4.                                                           Alte
    măsuri..............................................................113
       6.                                                       Desfăşurarea
  evenimentului...............................................113
       7.          Evaluarea          voiajului          de           presă
   ..............................................114
    Comunicarea           cu           presa           în            timpul
crizei...................................115
       1.        Criza        :        definiţii        şi         tipologii
  ............................................... 115
       2.                                                          Gestiunea
  crizei...............................................................117
       3.          Elaborarea          planului           de           criză
  .............................................118
         3.1.    Identificarea     potenţialelor     evenimente     negative
    ................118
         3.2. Formarea şi organizarea echipei de management al crizei
         şi    stabilirea    centrului    de    comunicare     pe     timpul
    crizei...............119
         3.3. Pregătirea listei ziariştilor
         şi              a              materialelor               destinate
    presei..........................................119
         3.4.  Alegerea  purtătorului   de   cuvânt   pe   perioada   crizei
    ...........119
       4.      Relaţia       cu       presa       în       situaţii       de
  criză.....................................120
         4.1.               Comunicatul               de               presă
    .................................................121
         4.2.               Conferinţa               de                presă
    ...................................................121
         4.3.                Dosarul                de                 presă
    ........................................................122
       5.         Rolul          specialiştilor          în          relaţii
  publice....................................122
       6.          Faţă          în          faţă          cu          presa
  .........................................................123
    De                                                              reţinut
........................................................................125
    Bibliografie
.......................................................................129
    Indice          de          termeni           de           specialitate
.............................................132