CLIMATUL SI CULTURA ORGANIZATIONALA

CUPRINS
CUPRINS     6
INTRODUCERE 7
CAPITOLUL 1 9
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CLIMATUL ŞI CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ   9
  1.1 Delimitări conceptuale privind cultura organizaţională   9
   1.1.1 Conceptul de cultură organizaţională. Evoluţie şi caracteristici
   9
   1.1.2 Particularităţile culturii organizaţionale      13
   1.1.3 Modalităţi de manifestare a culturii organizaţionale 14
   1.1.4 Cultura managerială - componentă a culturii organizaţionale.    20
   1.1.5 Funcţiile şi importanţa culturii organizaţionale     22
   1.1.6 Tipuri de culturi organizaţionale   24
  1.2 Delimitări conceptuale privind climatul organizaţional   28
   1.2.1 Conceptul de climat organizaţional  28
   1.2.2 Condiţionări psihosociale ale climatului organizaţional în
   instituţia      militară 30
   1.2.3. Caracteristici ale climatului organizaţional   31
   1.2.4 Particularităţile climatului organizaţional în organizaţia
   militară 32
  1.3 Relaţia dintre climat şi cultură organizaţională   35
CAPITOLUL 2 37
INFLUENŢELE CLIMATULUI ŞI CULTURII ORGANIZAŢIONALE ASUPRA PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE ALE MILITARILOR 37
  2.1. Conceptul de performanţă profesională. 37
  2.2 Caracteristicile de performanţă ale militarilor    39
  2.3 Conexiunea dintre performanţa profesională şi motivaţia militarilor
  pentru performanţă   41
  2.4 Influenţele climatului şi culturii organizaţionale asupra
  performanţelor  militarilor      47
CAPITOLUL 3 51
STUDIU DE CAZ:   51
Influenţele culturii şi climatului organizaţional asupra performaţelor
profesionale      ale militarilor din Batalionul 265 Poliţie Militară.
51
  3.1. Argument pentru performanţă 51
  3.2. Scopul şi obiectivele cercetării 52
  3.3. Ipotezele cercetării  52
  3.4 Modul de desfăşurare al investigaţiei   53
  3.5. Prezentarea instrumentului de evaluare 55
  3.6.Analiza datelor obţinute     56
  3.7. Consilierea     57
CONCLUZII   58
BIBLIOGRAFIE     61