Pozitionarea Romaniei in contextul programelor de cooperare teritoriala europeana din regiunea Marii Negre

Acronime                                                                  şi
abrevieri...................................................................
.............................................4
Introducere.................................................................
.............................................................10
Capitolul   1.   Regiunea   Mării   Negre    în    contexul    internaţional
actual.................................24
                                 1.1.Regiunea                          Mării
Negre.......................................................................
..........................26
          1.2.    Securitate    şi    stabilitate    în    Regiunea    Mării
Negre.......................................................29
                              1.2.1.     Riscuri     şi     provocări     de
securitate............................................................30
                           1.2.2. Fragilitatea statelor din  regiunea  Mării
Negre.........................................33
                                          1.2.3.                 Conflictele
„îngheţate”.................................................................
...........34
                           1.2.4.  Dependeţa  energetică  şi  diversificarea
surselor......................................36
             1.3.     Poziţii      ale      actorilor      regionali      şi
internaţionali..........................................................38
                            1.3.1.  Poziţiile  statelor  din  bazinul  Mării
Negre...............................................39
                            1.3.2.  Poziţiile  organizaţiilor  din  regiunea
Mării Negre....................................42
                       1.3.3.      Interesele      NATO       la       Marea
Neagră..........................................................45
                   1.3.4.  SUA  –  cel   mai   recent   jucător   la   Marea
Neagră.......................................46
                  1.3.5. China – posibil  viitor  actor  în  regiunea  Mării
Negre..............................46
Capitolul         2.          Europenizarea          regiunii          Mării
Negre................................................................48
          2.1.  Cooperarea  cu   organizaţii   regionale.   Relaţia   OCEMN-
UE...................................49
          2.2.  Modele  de  sinergii  de   cooperare   în   regiunea   Mării
Negre.....................................53
                                        2.2.1.                       Modelul
CEPS........................................................................
.................53
                         2.2.2.        Modelul        „Sinergia        Mării
Negre”.............................................................56
         2.3. Roport privind o abordare de politică regională  pentru  Marea
Neagră..................59
          2.4.  Cauzele  energetice  de  europenizare   a   regiunii   Mării
Negre..................................61
         2.5. Instrumentele financiare ale UE  pentru  dezvoltarea  regiunii
Mării Negre............64
Capitolul 3. Cooperarea teritorială ca strategie a Uniunii  Europene  pentru
dezvoltarea
regiunilor..................................................................
................................................................71
                    3.1.            Forme            de            cooperare
teritorială.................................................................
..............75
                                      3.1.1.                      Cooperarea
transfrontalieră............................................................
.........75
                                                                    3.1.1.1.
Prezentare..................................................................
...............75
                            3.1.1.2.  Exemplu  de  proiect   realizat   prin
cooperare transfrontalieră.....78
                              3.1.1.3.Cooperarea     transfrontalieră     în
viitor..........................................80
                                      3.1.2.                      Cooperarea
transnaţională..............................................................
.........80
                                                                    3.1.2.1.
Prezentare..................................................................
...............81
                            3.1.2.2.  Exemplu  de  proiect   realizat   prin
cooperare transnaţională.......82
                                      3.1.3.                      Cooperarea
interregională..............................................................
.........83
                                                                    3.1.3.1.
Prezentare..................................................................
...............84
                            3.1.3.2.  Exemplu  de   proiect   de   cooperare
interregională......................84
            3.2.    Cadrul    legal    de     promovare     a     cooperării
teritoriale.................................................86
Capitolul      4.      Iniţiative      de      cooperare      la       Marea
Neagră.........................................................89
         4.1. Programe de cooperare teritorială realizate în regiunea  Mării
Negre....................90
         4.1.1. Proiecte bazate pe cooperarea transfrontalieră din  regiunea
           Mării
           Negre............................................................
           .....................................................90
         4.1.2. Proiecte bazate pe cooperarea  transnaţională  din  regiunea
           Mării
           Negre............................................................
           .....................................................94
                  4.1.3.  Alte  exemple  de  iniţiative  în  regiunea  Mării
Negre................................97
                                                                      4.1.4.
Parteneriate................................................................
..............................99
            4.2.    Acţiuni    ale    României     în     regiunea     Mării
Negre....................................................102
Capitolul 5.  Propunere pentru crearea unui Program  românesc  de  cooperare
teritorială în regiunea  Mării Negre:  „Forumul  Mării  Negre pentru  Dialog
şi                              Parteneriat                               de
Mediu”......................................................................
..............................................................110
Concluzii...................................................................
.............................................................126
        A     )      Analiza      SWOT      pentru      regiunea      Mării
        Negre.................................................126
        B ) Sugestii de acţiuni viitoare pentru dezvoltarea regiunii  Mării
        Negre.............129
        C          )          Dezvoltarea          prin           cooperare
        teritorială.........................................................
        ....132
Anexe.......................................................................
...............................................................134
          Anexa  1-  Cadrul  instituţional  al  Obiectivului  de   Cooperare
Teritorială Europeană.134
          Anexa  2-  Calendar  privind  participarea  României   în   cadrul
programelor     de      cooperare      teritorială      europeană      2007-
2013........................................................................
.....................136
      Anexa 3- Participarea ţărilor din regiunea Mării Negre în  organizaţii
internaţionale                                                            şi
regionale...................................................................
...............................................................138
      Anexa           4-           Hartă            regiune            Marea
Neagră......................................................................
.139
Bibliografie................................................................
............................................................140