Strategie de Relatii Publice pentru ANCPI

Strategie de relatii publice pentru Agentia Nationala de Cadastru si
Publicitate Imobiliara
ARGUMENT....................................................................
........................................................5
CAPITOLUL I:  Aspecte generale ale strategiei de promovare a  produselor  si
serviciilor.................................................................
...................................................................6
1.1     Procesul     elaborarii     strategiei      de      promovare      a
organizatiei.....................................6
     1.           Analiza           performantelor           si           a
        mediului............................................................
        .............6
     2.                                                          Stabilirea
        obiectivelor........................................................
        .........................................8
   1.1.3                                                          Elaborarea
   strategiilor..............................................................
   .................................10
   1.1.4                 Intocmirea              programului              de
   actiune...................................................................
   ........10
   1.1.5              Punerea            in            aplicare            a
   strategiei................................................................
   .................11
1.2            Strategiile            de             promovare             a
produselor..................................................................
.....11
      1.        Continutul      activitatii       de       promovare       a
         produselor.....................................................11
      2.                Obiectivele              activitatii              de
         promovare...........................................................
         ..............13
      3.        Clasificarea      actiunilor      de       promovare       a
         produselor...................................................17
      4.          Procesul        elaborarii         strategiilor         de
         promovare...........................................................
         18
1.3     Tehnici     si     instrumente     utilizate      in      promovarea
produselor..................................21
     1.
        Publicitatea........................................................
        ........................................................21
     2.                                                           Relatiile
        publice.............................................................
        ...........................................31
               •                                                    Definire
                 PR..........................................................
                 ...................................34
               •      Termeni      de      referinta      in       definirea
                 PR......................................................36
                  -
                    Organizatia...............................................
                    .........................................36
                  -
                    Publicul..................................................
                    ...........................................39
               •             Activitati             implicate             in
                 PR..........................................................
                 ..............49
CAPITOLUL II: Strategie de  relatii  publice  pentru  Agentia  Nationala  de
Cadastru                           si                            Publicitate
Imobiliara..................................................................
....................53
2.1.   Ce   este   Agentia   Nationala   de    Cadastru    si    Publicitate
Imobiliara......................53
      2.1.1 Scurt istoric al activitatii de cadastru si publicitate
imobiliara in Romania................53
      2.1.2. Scurt istoric al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara..................54
               • Declaratia de principii a Agentiei Nationale de Cadastru si
                 Publicitate
                 Imobiliara..................................................
                 ..............................................56
      2.1.3 Cum functioneaza Agentia Nationala de  Cadastru  si  Publicitate
Imobiliara...............57
        2.1.4   De   ce   e   nevoie   de   o    strrategie    de    relatii
publice?.........................................................60
               •                                                   Definirea
                 problemei...................................................
                 .............................60
               •                                                     Analiza
                 SWOT........................................................
                 ................................63
               •                                                 Publicurile
                 ANCPI.......................................................
                 ...........................63
                                                                           -
Mesaje......................................................................
.............................65
               •
                 Obiective....................................................
                 .............................................67
               •                        Strategii                         si
                 tactici.....................................................
                 ................................67
                                -                Tabloul                 lui
Gantt.......................................................................
............73
               •
                 Evaluare.....................................................
                 .............................................74
CONCLUZII...................................................................
........................................................76
BIBLIOGRAFIE................................................................
....................................................77