REGIMUL PATOLOGIC - BIROCRATIA

INTRODUCERE………….1
CAPITOLUL I:     Birocraţia – apariţie şi evoluţie…………2
     1. Scurt istoric al funcţiei publice………….. 2
     2. Regimul deontologic al funcţiei publice………… 7
     3. Statul ca factor determinant al birocraţiei………….. 9
CAPITOLUL II:  Conceptul de birocraţie……….12
     1. Definiţia birocraţiei……………14
     2. Birocraţia şi administraţia publică.………. 19
     3. Democraţia şi eficienţa administrativă…………...31
CAPITOLUL III:  Împrejurări de manifestare a birocraţiei………36
      Birocraţia între pozitiv şi patologic…………36
CAPITOLUL IV:  Cauze şi efecte ale birocraţiei…………40
     1. Decizia politică – principala cauză a birocraţiei………….40
     2. Cauze externe………..43
           a) Cadrul legislativ. Efectele deciziei politice şi ale
            cadrului legislativ incoerent şi instabil în plan economic….43
           b) Ineficienţa managementului şi menţinerea vechilor
            structuri……….53
     3. Cauze interne…………..55
           a) Decizia personală………….55
           b) Mentalitatea. Efecte în plan social şi moral……..….57
CAPITOLUL V:  Măsuri de prevenire şi limitare a birocraţiei…………59
     1. Reforma în administraţia publică din România…………..60
     2. Reforma instituţională şi morală………….66
     3. Eficienţa managementului – un demers antibirocratic…………67
CAPITOLUL VI:  Propuneri „de lege ferenda”…………..71
CONCLUZII………….71
BIBLIOGRAFIE…..……..73