DEMOCRATIE, COMUNISM, TRANZITIE

                                  1 Cuprins
Argument…………………………………………………………………………..p.3
Capitolul I -DEMOCRAŢIA
I.1          Accepţiuni          acordate           conceptului           de
democraţie...................................................p.4
I.2              Ce              se              înţelege               prin
majoritate..................................................................
.............p.8
I.3 De ce este preferabilă democraţia? Principalele obiecţii………………………..p.9
I.4 Paradigma poliarhiei la Robert Dahl……………………………………………p.13
I.5 Consideraţii privind guvernământul democratic al SUA……………………….p.19
Capitolul II-COMUNISMUL
II.1. Premisele instaurării comunismului.Revoluţia bolşevică……………………..p.36
II.2 Totalitarismul comunist de la Lenin la Gorbaciov……………………………..p.59
II.2.a. Teroarea ca expresie a patologicului…………………………………….…..p.70
II.2.b.Sfârşitul terorii. Momentul Gorbaciov……………………………….….…...p.91
Capitolul III-TRANZIŢIA
III.1.Generalitate şi specificitate.Comunismul în România………………………...p.100
III.2. Influenţa psihohologică a comunismului……………………………………...p.108
III.3. Dictatura ceauşistă. Spectacolul absurdului ………………………………….p.115
III.4. Aprecieri privind caracterul Revoluţiei Române……………………….……..p.126
III.5. Ieşirea de sub comunism.Tranziţia perpetuă…………………………………..p.128
Capitolul  IV-Relaţia   elite   culturale   elite   politice.   Analiză   de
conţinut…………..p.167
IV.1. Materialul supus analizei de conţinut…………………………………………p.167
IV.2. Analiza propriu-zisă………………………………………………………...…p.196
Concluzii…………………………………………………………………………….p.203
Bibliografie………………………………………………………………………….p.204