MODALITATI DE OPTIMIZARE A COMUNICARII

CUPRINS
                   introducere……….………………………………………………………….3
capitolul  1:  comunicarea  –   dimensiune    a    interacţiunilor    dintre
oameni………………………………………………………………………..….5
 1.   Premise   epistemologice   ale   diferenţierii    modalităţilor    de
                       interpretare a comunicării………………………………………………..5
 2. Interpretări ale comunicării  în  orizontul  ştiinţific  de  procesarea
    informaţiilor…………………………………………………………….…8
                     1.2.1. Interpretări în orizontul cauzal……………………….…9
                     1.2.2. Interpretări în orizontul
      interacţionist…………………11
                     1.2.3. Interpretarea în orizontul sistemic……………………..13
                     1.2.4. Interpretarea procesual-organică a
      comunicării……...14
capitolul     2:     comunicarea     profesională      în      organizaţiile
socializante…………………………………………………………………..19
    2.1 Comunicarea didactică – sursă a satisfacerii necesităţilor  sociale
    asumate de organizaţiile socializante…………………………………...19
    2.2 Particularităţile comunicării didactice  în  procesul  socio-educa-
    ţional al studenţilor militari……………………………………………..21
              2.2.1. Contextul comunicării didactice………………………24
              2.2.2. Situaţiile de comunicare……………………………….35
capitolul     3: modalităţi de optimizare a comunicării în  procesul  socio-
educaţional al studenţilor militari………………………………………40
      3.1 Surse posibile ale crizelor în comunicarea didactică…………….40
      3.2 Gestionarea comunicării  didactice  –  coordonată  fundamentală  a
      optimizării comunicării în procesul socio-educaţional………………45
            3.2.1.  Conceptul de gestionare a comunicării…………………..47
            3.2.2. Gestionarea empirică  versus  gestionarea  ştiinţifică  a
      comunicării didactice…………………………………………………...49
capitolul 4: aplicaţie practică…………………………………………….64
concluzii şi propuneri………………………………………………………67
bibliografie…………………………………………………………………..69
anexă…………………………………………………………………………..71