DREPTURILE, LIBERTATILE SI INDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETATEANULUI

CUPRINS
|Capitolul  I      |Drepturile, libertăţile şi îndatoririle        |.....|
|                  |fundamentale                                   |1    |
| |Secţiunea I     |Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale |.....|
| |                |                                               |1    |
| |Secţiunea a II-a|Noţiunea de îndatoriri fundamentale            |.....|
| |                |                                               |5    |
| |Secţiunea a     |Natura juridică a drepturilor şi libertăţilor  |.....|
| |III-a           |fundamentale                                   |5    |
| |                |                                               |     |
|Capitolul II      |Evoluţia conceptului de drepturi şi libertăţi  |.....|
|                  |fundamentale                                   |8    |
| |Secţiunea I     |Apariţia şi dezvoltarea ideii drepturilor      |.....|        |
| |                |omului în cadrul concepţiilor filosofice de    |8    |        |
| |                |drept natural                                  |     |        |
| |Secţiunea a II-a|Primele declaraţii şi consacrări legislative   |...12|        |
| |                |ale drepturilor omului                         |     |        |
|Capitolul III     |Internaţionalizarea drepturilor şi libertăţilor|...18|
|                  |fundamentale                                   |     |
| |Secţiunea I     |Declaraţiile internaţionale de drepturi        |...18|        |
|    |§.1.         |Declaraţia Universală a Drepturilor Omului     |...18|
|    |§.2.         |Convenţia Europeană a Drepturilor Omului       |...21|
|    |§.3.         |Alte texte internaţionale                      |...29|
| |Secţiunea a II-a|Trăsături comune ale declaraţiilor naţionale şi|...37|        |
| |                |internaţionale de drepturi fundamentale        |     |        |
|Capitolul IV      |Drepturile şi libertăţile omului în lumina     |...39|
|                  |Constituţiei din 1991 şi a actelor             |     |
|                  |internaţionale                                 |     |
| |Secţiunea I     |Conţinutul drepturilor şi libertăţilor         |...39|        |
|    |§.1.         |Libertăţile şi drepturile care protejează viaţa|...39|
|    |             |şi corpul uman                                 |     |
|    |§.2.         |Libertăţile şi drepturile care protejează      |...58|
|    |             |intelectul uman                                |     |
| |Secţiunea a II-a|Garanţiile drepturilor şi libertăţilor         |...61|        |
| |  |§.1.         |Garanţii naţionale                             |...61|
| |  |§.2.         |Garanţii internaţionale                        |...63|
| |Secţiunea a     |Principii constituţionale aplicabile           |...65|        |
| |III-a           |drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor     |     |        |
| |                |fundamentale ale cetăţenilor români            |     |        |
|Capitolul V       |Îndatoririle fundamentale                      |...68|
|Capitolul VI      |Concluzii                                      |...71|