Analiza conflictelor in organizatie

                            CUPRINSUL LUCRĂRII :
|                                                                |
|                                                                |
|                                                                |
|CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind conflictul în organizaţie|
|   1.1.  Conceptul de  conflict                                 |
|   1.2. Tipologia  conflictelor în organizaţie                  |
|  1. 3. Funcţiile conflictului                                  |
|   1.4. Cauzele conflictelor în organizaţie                     |
|  1.5. Managementul conflictelor                                |
|               1.5.1. Stimularea conflictului de tip constructiv|
|               1.5.2. Gestionarea conflictelor distructive      |
|  1.5.3. Implicaţii manageriale ale teoriilor privind           |
|gestionarea conflictelor                                        |
|CAPITOLUL II  - Studiu de caz                                   |
|    2.1.Prezentarea societăţii                                  |
|    2.2. Anchetă privind manifestarea şi gestionarea            |
|conflictelor în cadrul societăţii                               |
|CONCLUZII                                                       |
| BIBLIOGRAFIE                                                   |
|ANEXA 1 - Chestionar                                            |
|                                                                |
43 pag