PRESEDINTELE ROMANIEI

Capitolul I
Consideraţii introductive………………………………………………….5
   1. Scurt istoric privind instituţia preşedintelui în România…………….5
   2. Elemente de drept comparat privind şeful de stat…………………..6
Capitolul II
Rolul. Alegerea şi durata mandatului Preşedintelui României..11
   1. Rolul Preşedintelui…………………………………………………….11
   2. Alegerea şi mandatul Preşedintelui…………………………………13
        a) Dobândirea mandatului preşedinţial………………………….13
        b) Durata mandatului preşedinţial………………………………..13
        c) Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României…….…………..14
Capitolul III
Sarcinile şi atribuţiile Preşedintelui României……………………..16
   1. Clasificarea atribuţiilor Preşedintelui României……………………16
   2. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu Parlamentul……….17
        a) Adresarea de mesaje Parlamentului…………………………17
        b) Convocarea şi dizolvarea Parlamentului…………………….20
        c) Promulgarea legilor…………………………………………….21
   3. Atribuţiile Preşedintelui în raporturile sale cu justiţia şi  cu  alte
      autorităţi jurisdicţionale……………………………………………….22
        a) Numirea judecătorilor…………………………………………..23
        b) Acordarea graţierii individuale………………………………...23
        c) Numirea membrilor altor organe jurisdicţionale……………..24
   4. Atribuţii ale Preşedintelui României ca şef al executivului………..24
        a) Atribuţii în raporturile cu Guvernul……………………………24
        b) Atribuţii exercitate în legătură cu alte autorităţi publice…….26
        c)  Atribuţii  exercitate  în  domeniul  apărării  şi  în  situaţii
           excepţionale…………………………………………………….27
   5. Atribuţii ale Preşedintelui în relaţiile cu poporul……………………30
   6.  Atribuţii  ale   Preşedintelui   României   în   domeniul   politicii
      externe………………………………………………………………….32
        a) Semnificaţia acestor atribuţii, drept comparat……………….32
        b) Regimul încheierii tratatelor internaţionale…………………..33
        c) Acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici……35
Capitolul IV
Actele Preşedintelui………………………………………………………36
     1. Drept comparat………………………………………………………...38
   2. Forme de concretizare a activităţii Preşedintelui…………………...38
   3. Regimul juridic al decretelor Preşedintelui………………………….40
Capitolul V
Răspunderea Preşedintelui României……………………………….43
   1. Istoric şi drept comparat………………………………………………43
   2. Cadrul constituţional al răspunderii Preşedintelui României……..46
   3. Răspunderea politică a Preşedintelui României…………………...47
   4. Răspunderea penală a Preşedintelui României…………………...51
        a) Natura juridică a faptei de înaltă trădare…………………….52
        b) Fazele procedurii  constituţionale  a  intervenţiei  răspunderii
           penale a şefului de stat……………………………………….52
Bibliografie……………………………………………………………………55